Lekarze rodzinni też zaprotestują w białym miasteczku

Protest 11 września rośnie w siłę

Lekarze rodzinni zrzeszeni w Federacji Porozumienie Zielonogórskie zdecydowali się poprzeć protest pracowników ochrony zdrowia zaplanowany na 11 września w Warszawie.
- Podzielamy opinię dotyczącą zbyt niskich nakładów na szeroko pojętą ochronę zdrowia. Dostrzegamy rosnące z roku na rok kłopoty kadrowe, które zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej FPZ.
Federacja zwraca uwagę na brak dialogu z resortowymi decydentami. Organizacja zadeklarowała poparcie protestu i zapowiedziała udział swoich członków - lekarzy, pielęgniarek i położnych.
Tymczasem Porozumienie Rezydentów już oznajmiło, że zaraz po demonstracji, rozstawione będą namioty i powstanie białe miasteczko, wzorowane na tym, które w 2007 roku zorganizowały pielęgniarki. Na miejscu obywały się będą warsztaty, prelekcje i dyskusje.
Jakie postulaty przedstawił komitet protestacyjno-strajkowy?
• Szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do poziomu 8% PKB, a nie − jak planuje rząd − 7% PKB.
• Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do średniego poziomu OECD i UE (aby wyhamować migrację).
• Zwiększenie liczby świadczeń finansowanych ze środków publicznych i zagwarantowanie lepszej do nich dostępności.
• Podwyższenie jakości świadczeń – nie tylko pielęgniarskich i lekarskich; niezbędna jest także opieka fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna, a także dostęp do wysokiej jakości diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
• Zwiększenie liczby pracowników pracujących w ochronie zdrowia do średnich poziomów OECD i UE.
• Natychmiastowe spotkanie z premierem RP.
W skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wchodzą przedstawiciele: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Dołączyły także organizacje: Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych i Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować