Zalecenia w leczeniu kaszlu u pacjentów z COVID-19

Zaleca się stosowanie leków przeciwkaszlowych u chorych z nasilonym kaszlem. W ciężkich przypadkach można rozważyć stosowanie preparatów z zawartością kodeiny w związku z obserwacją, że kaszel jest częstym objawem pogarszającym wydolność oddechową pacjentów z COVID-19.

ARTYKUŁ PIERWOTNIE UKAZAŁ SIĘ NA PORTALU OPIEKA.FARM

Suchy, duszący kaszel jest jednym z podstawowych objawów zakażenia COVID-19, który dotyka około 60% chorych. Jako fizjologiczna reakcja obronna organizmu, kaszel ma umożliwić usunięcie nagromadzonej wydzieliny z dróg oddechowych. Jednak w przypadku nasilonego, napadowego kaszlu dochodzi do pogorszenia jakości życia chorego i istnieje ryzyko powikłań, stąd wskazane jest jego leczenie objawowe.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi NICE (National Institute for Health and Care Excellence), czyli brytyjskiej niezależnej instytucji, której rekomendacje cenione są na całym świecie oraz konsultantów krajowych, u dorosłych pacjentów powyżej 18. r.ż., cierpiących na COVID-19 w przypadku uciążliwego kaszlu pierwszym wyborem jest krótkotrwałe zastosowanie:[1][2]
•    fosforanu kodeiny w tabletkach w dawce 15 lub 30 mg albo
•    kodeiny w postaci syropu w dawce 15 mg/5 ml.

Wytyczne dopuszczają stosowanie w razie potrzeby 15 lub 30 mg kodeiny co 4 godziny, nie przekraczając 4 dawek w ciągu doby, a jeśli konieczne możliwe jest zwiększenie dawki jednorazowej do 60 mg kodeiny 4 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 240 mg kodeiny.

W Polsce dostępny jest bez recepty preparat złożony zawierający fosforan kodeiny w dawce 15 mg w jednej tabletce lub 15 mg kodeiny w 10 ml syropu, w połączeniu z 300 mg sulfogwajakolu, czyli związku o działaniu sekretolitycznym.


Źródła:
1.    NICE. (2020). COVID-19 rapid guideline: managing symptoms (including at the end of life) in the community. [aktualizacja: 13.10.2020] https://www.nice.org.uk/guidance/ng163/chapter/4-Managing-cough
2.    BMJ. (2020).Managing COVID-19 symptoms (including at the end of life) in the community: summary of NICE guidelines. BMJ; 369:m1461. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1461
3.    MZ. (2021) https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu

Autor: dr n. farm. Elżbieta Żmudzka. Redaktor w 3PG.

Artykuł ukazał się dzięki firmie Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować