Jakie kwoty płac minimalnych od lipca 2022 r.?

Sprawdzamy stawki na poszczególnych stanowiskach w ochronie zdrowia

Jakie będą minimalne wynagrodzenia dla lekarzy i innych pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r.? Stawki uzgodnione zostały podczas obrad Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 5 listopada 2021 r. W obradach nie brały udziału związki protestujące w białym miasteczku, m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, czy Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.
Według informacji OPZZ, jednego ze związków, które podpisały porozumienie, w każdej grupie zawodowej od 1 lipca 2022 r. istotnie podwyższone zostaną tzw. współczynniki pracy. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że przyszłoroczne wzrosty płac to koszt rzędu około 6,5 mld zł. Przykładowo, dla lekarzy będzie to średnio około 1,8 tys. zł więcej miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek – średnio 1,5 tys. zł więcej, a dla fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy psychologów – około 1,4 tys. zł więcej. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników ochrony zdrowia od lipca 2022 r. będzie wynosić około 3,5 tys. zł.
A oto szczegóły:

Aby obliczyć pensję należy pomnożyć współczynnik przypisany danej grupie zawodowej przez średnią krajową.
1. Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją: współczynnik pracy- 1,45
2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:  współczynnik pracy - 1,29  
3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji: współczynnik pracy - 1,19
4. Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta: współczynnik pracy - 0,95
5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1 - 4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją: współczynnik pracy - 1,02
6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1 - 5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:  współczynnik pracy – 0,94
7. Opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w p. 1- 6 wymagający średniego wykształcenia: współczynnik pracy – 0,86
8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym: współczynnik pracy - 1
9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim: współczynnik pracy – 0,78
10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego: współczynnik pracy – 0,65

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

K.g

11.11.2021 19:16

Nie rozumiem, dlaczego lekarz stazysta ktory jest po studiach i ma wyksztalcenie wyzsze, ma wspolczynnik nizszy niz inne zawody z wyksztalceniem wyzszym- to chyba dyskryminacja

0