"Psychiatria bez granic - Optymalny model opieki psychiatrycznej nad pacjentami ze schizofrenią"

Schizofrenia pomimo wieloletnich badań nadal wydaje się być jedną z najbardziej tajemniczych chorób psychicznych. Charakteryzuje ją wiele różnych, czasami niezrozumiałych i intrygujących objawów. Można je podzielić na tzw. objawy „pozytywne”, do których należą urojenia czy omamy oraz „negatywne”, takie jak: wycofanie emocjonalne, brak dbałości o higienę i wygląd, a także spowolnienie ruchowe. W konsekwencji chory ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, a jakość jego życia znacząco się obniża. O tym jak można pomóc pacjentom z schizofrenią, aby poprawić ich codzienność, nie tylko stosując optymalną farmakoterapię, ale również wdrażając odpowiednie rozwiązania systemowe porozmawiają 👨‍⚕️ prof. Elmārs Rancāns i 👨‍⚕️ prof. Piotr Gałecki.


Chcesz być z nami? Zapisz się na webinar na naszej stronie ▶️ https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52


Jakie tematy poruszymy?
✔️ Jaki wpływ na jakość życia mają objawy negatywne schizofrenii,
✔️ Skuteczność nowych preparatów w leczeniu schizofrenii, takich jak: lurazidon, aripiprazol, kariprazyna,
✔️ Model opieki psychiatrycznej – jaki system mógłby być najbardziej skuteczny,
✔️ Co można zrobić, aby zmniejszyć stygmatyzację osób z schizofrenią,
✔️ Jakie aktualnie zaburzenia psychiczne są największym wyzwaniem na Litwie oraz jak w czasach epidemii COVID-19 radzą sobie psychiatrzy.mm

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować