Plastik wypiera papier. Nowe dokumenty prawa wykonywania zawodu

Będzie obowiązek wymiany?

Absolwenci studiów medycznych, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo wykonywania zawodu, zamiast papierowych książeczek otrzymają plastikowe karty.
Zmiany wprowadza Ministerstwo Zdrowia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie właśnie został opublikowany i trafił już do konsultacji społecznych.
Dotychczasowy dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu to papierowa książeczka licząca 20 stron. Zawiera treść przysięgi lekarskiej oraz rubryki przeznaczone do wpisania specjalizacji, umiejętności itp.
Nowy dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty będzie wielkości karty płatniczej. Podano na nim tylko kluczowe informacje, takie jak nazwisko lekarza, tytuł zawodowy, data uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz data jego ważności, numer dokumentu, numer prawa wykonywania zawodu. Będzie też odesłanie do elektronicznego Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Właśnie tam można zweryfikować więcej informacji o kompetencjach zawodowych lekarza, jak np. posiadane specjalizacje czy tytuły naukowe.
Plastikowe karty będą wydawane od 1 stycznia 2022 roku. Stare będzie można otrzymać jeszcze tylko do końca roku. Po 1 stycznia zachowają ważność, co oznacza, że równolegle będą funkcjonowały obie formy. Na razie nie przewiduje się obowiązku wymiany książeczki na kartę.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować