Resort wraca do pomysłu opieki koordynowanej

Lekarze rodzinni będą zainteresowani?

Każdy pacjent u lekarza rodzinnego będzie miał zapewniony podstawowy pakiet diagnostyczny, a część z nich dodatkowo także poszerzoną diagnostykę– o pomyśle resortu zdrowia na skrócenie kolejek do specjalistów i poprawę opieki nad przewlekle chorymi donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Świadczenia byłyby finansowane z dwóch odrębnych budżetów powierzonych. Pierwszy, dostępny dla wszystkich lekarzy rodzinnych, ma dać możliwość finansowania np. porad pielęgniarskich obejmujących leczenie ran przewlekłych oraz pakietu dodatkowych badań laboratoryjnych. Druga część będzie dostępna dla tych POZ, które zapewnią swoim pacjentom nowy model organizacji opieki koordynowanej w wybranych chorobach przewlekłych. Otrzymają dodatkowe pieniądze m.in. na poszerzony pakiet badań diagnostycznych, jak holter, echo serca, konsultacje ze specjalistami, wizyty z oceną kompleksową stanu zdrowia, plany leczenia, edukację.
Według gazety, to byłoby przełomowe rozwiązanie. Obecnie lekarz otrzymuje stawkę za każdego pacjenta zapisanego na tzw. aktywnej liście. Kwota jest wyższa jeśli pacjent cierpi na chorobę przewlekłą.
Nowy pomysł polega na tym, aby w ramach budżetu powierzonego w opiece koordynowanej wyznaczyć pewien standard opieki dla takich chorych, dać lekarzowi dodatkowe narzędzia diagnostyczne i za nie osobno zapłacić.
Lekarz, który zdecyduje się na prowadzenie opieki koordynowanej, będzie musiał podpisać umowę z czterema specjalistami - pulmonologiem, kardiologiem, diabetologiem i endokrynologiem. Mogą to być także rezydenci tych specjalności lub lekarze z sektora prywatnego. Lekarz rodzinny otrzyma pieniądze za konsultację chorego, omówienie jego wyników oraz opracowanie, w konsultacji ze specjalistą, indywidualnego rocznego planu leczenia. Chory będzie też miał obowiązkową wizytę edukacyjną u pielęgniarki. Pomagać ma koordynator, którego zdaniem byłoby poprowadzenie pacjenta przez system, łącznie z umawianiem wizyt.
Nowy model jest kontynuacją pilotażu programu opieki koordynowanej „POZ plus”, który w poprzednich latach objął ponad 350 tys. osób. Ma umożliwić lepsze wykorzystanie lekarzy rodzinnych i odciążenie specjalistów.
Nie wiadomo jednak, czy stawki zaproponowane POZ za opiekę koordynowaną będą wystarczającą zachętą dla lekarzy rodzinnych. Kolejnym pytaniem jest to, czy lekarzom POZ uda się pozyskać specjalistów do współpracy.
Które badania diagnostyczne będą dostępne u lekarzy rodzinnych: ferrytyna, witamina B12, anty-CCP 9, HLA-B27, antygen H pylori w kale, test mocznikowy, CRP, Strep-test, anty-HCV, transglutaminaza tkankowa, TK klatki piersiowej, spirometria (badanie wyłączone z koszyka badań w POZ i finansowane z budżetu powierzonego), spirometria z próbą rozkurczową.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować