Przeglądy lekowe w aptekach – projekt ma poślizg

Wdrożenie pilotażu napotyka trudności

Farmaceuci mieli otrzymać prawo do wykonywania przeglądów lekowych. Mają one zapobiec niekorzystnym zjawiskom, jakie pojawiają się w przypadku farmakoterapii osób z licznymi schorzeniami. Do kłopotów tych należą: polipragmazja, interakcje leków i ich działania niepożądane. Choć rozwiązania te są warte poparcia, pilotaż przeglądów lekowych został przesunięty.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego z 2 grudnia 2021 roku, pierwszy etap przedsięwzięcia miał być wprowadzony w ciągu trzech miesięcy od wejścia przepisu w życie 1 stycznia 2022, czyli do końca marca 2022.
Zamiast tego jednak 25 kwietnia ukazała się poprawka rozporządzenia. Termin pierwszego etapu został przedłużony do 15 maja. Co jest tego powodem? W celu wyboru apteki realizującej pilotaż konieczne jest uzyskanie opinii wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, dotyczącej spełnienia przez daną placówkę warunków lokalowych. Inspektor ma 30 dni na wydanie opinii, co wydłuża procedurę.
Zmieni się nie tylko termin pierwszego etapu, ale także całego pilotażu z 12 do 18 miesięcy. Całość pilotażu obejmie także etap ewaluacji. Bez zmian pozostaje natomiast czas realizacji pilotażu przez farmaceutów, który potrwa 6 miesięcy.
Pilotaż jest prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który jest odpowiedzialny za wybór jego realizatorów.
W pilotażu weźmie udział 75 farmaceutów, objętych nim zostanie nie mniej niż 750 i nie więcej niż 1000 pacjentów.
Pilotaż będzie dotyczył osób w wieku od 18 do 60 lat, które przyjmują na stałe nie mniej niż 5 leków wydanych z przepisu lekarza, w tym co najmniej 2 należące do kategorii C oraz osób w wieku powyżej 60 lat, które przyjmują na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej dwa należące do kategorii C (według klasyfikacji ACT dotyczące układu sercowo-naczyniowego).
Program przeglądów lekowych będzie stanowić pierwszy krok w kierunku wprowadzania kompleksowej opieki farmaceutycznej nad pacjentami.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować