Początek pandemii a płace lekarzy

Zarobki dentystów na etacie zaskakują?

Z raportu GUS o średnich wynagrodzeniach w Polsce wynika, że w październiku 2020 roku lekarze przeciętnie zarabiali 10 909,24 zł miesięcznie, zajmując czwarte miejsce w rankingu najlepiej wynagradzanych zawodów – poinformowała na swojej stronie internetowej Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.
GUS raportuje dane o średnich wynagrodzeniach w Polsce co miesiąc, natomiast co dwa lata przedstawia bardziej szczegółowe informacje i analizy. Ostatni raport GUS prezentuje sytuację na rynku pracy z października 2020 roku. Uwzględnia on miejsca pracy, gdzie zatrudnionych było minimum dziesięć osób. Raport objął około 8,2 mln pracowników – oczywiście tych, którzy pracują na etatach.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze ochrony zdrowia (zarówno publicznym jak i prywatnym) według GUS w październiku 2020 roku wynosiło:
lekarze – 10 909,24 zł,
diagności laboratoryjni – 6 371 zł,
pielęgniarki – 6 299,02 zł,
farmaceuci – 6 134,85 zł,
położne – 6 100,07 zł,
lekarze dentyści – 5 658,79 zł,
inni specjaliści ochrony zdrowia – 5 367,14 zł,
inny średni personel do spraw zdrowia – 4 887,1 zł.
Uwagę zwracają wynagrodzenia lekarzy dentystów. Ponieważ chodzi o dentystów na etatach, dane GUS mogą być dowodem zapaści w publicznej stomatologii, o czym samorząd lekarski alarmuje od lat.
Jak zmieniły się płace lekarzy i lekarzy dentystów w stosunku do poprzedniego raportu GUS? Średnie wynagrodzenie lekarza w raporcie z lutego 2020 roku (za październik 2018 roku) wynosiło 9 910,12 zł – to oznacza wzrost o ponad 10 proc. Wynagrodzenia lekarzy dentystów nie zmieniły się niemal wcale: w raporcie z 2020 roku średnia płaca wynosiła 5497,13 zł brutto.
Raport GUS uwzględnia już okres pandemii, co tłumaczy wysoką pozycję diagnostów laboratoryjnych w rankingu wynagrodzeń medyków. Ta grupa była szczególnie pożądana na rynku pracy w związku z zapotrzebowaniem laboratoriów wykonujących testy pod kątem zakażenia SARS-CoV-2.
Październik 2020 roku to zaledwie początek drugiej (w Polsce – pierwszej wysokiej) fali zakażeń i hospitalizacji, która pociągnęła za sobą m.in. wprowadzenie dodatków covidowych dla pracowników szpitali – co w tym raporcie GUS nie jest uwzględnione. Wzrost średnich wynagrodzeń w zawodach medycznych w największym stopniu spowodowany był ustawą o wynagrodzeniach minimalnych oraz warunkami zatrudnienia, oferowanymi przez podmioty lecznicze.
A jak zarobki pracowników medycznych sytuują się na  tle innych zawodów? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w październiku 2020 roku wyniosło 5 748,24 zł, natomiast mediana wynagrodzeń miesięcznych wynosiła 4 702,66 zł brutto, czyli około 3,4 tys. złotych na rękę przy umowie o pracę.
OIL wymienia też grupy zawodowe zarabiające więcej od lekarzy: dyrektorzy generalni i zarządzający - 15 838,29 zł, kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – 15 147,11 zł, specjaliści z dziedziny prawa – 10 916,09 zł.
Na podobnym poziomie co lekarze zarabiają natomiast: kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju – 10 854,08 zł, analitycy systemów komputerowych i programiści – 10 504,38 zł oraz kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 10 445,25 zł.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować