Wszystko o nadciśnieniu tętniczym – powstał interaktywny raport

Z okazji 17 maja zmierz pacjentom ciśnienie

W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego obchodzonym 17 maja Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej interaktywny raport na temat tej choroby. Można znaleźć ruchome grafiki obrazujące porównania między województwami czy korelację między nadciśnieniem a innymi chorobami.
Z opracowania wynika, że niemal 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze, które nieleczone może prowadzić do m.in. udarów, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i niewydolności nerek. Najwięcej chorych jest w wieku 55-74 lata.
Wśród przyczyn nadciśnienia tętniczego w raporcie omówiono: otyłość, spożycie sodu, stres i czynniki genetyczne.
Szacuje się, że w Polsce w 2016 roku 23% kobiet i 25% mężczyzn w wieku powyżej 20 lat było otyłych, a do 2025 roku odsetek ten wzrośnie odpowiednio do 26 i 30%. Ponadto przeciętne dzienne spożycie sodu wzrosło w latach 1990-2010 o 2 g dziennie i przekraczało niemal dwukrotnie wartości rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Ile kosztuje leczenie nadciśnienia?
W 2018 roku blisko 5,8 mln pacjentów korzystało ze świadczeń z powodu nadciśnienia tętniczego. NFZ przeznaczył na nie ponad 258 mln zł. W tym samym roku zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Fundusz zapłacił za ich refundację ponad 1,2 mld zł, czyli około 14% całego budżetu na refundację apteczną.
W 2020 roku wartość refundacji do leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego w przeliczeniu na pacjenta wyniosła 147 zł (wzrost o 45% w porównaniu z 2013 rokiem), a wartość dopłat do leków refundowanych stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego wyniosła 96 zł (spadek o 25% w porównaniu z 2013 rokiem).
W raporcie ponadto można przeczytać o:
•    nadciśnieniu tętniczym w Polsce i na świecie
•    kosztach związanych z leczeniem nadciśnienia ponoszonych przez NFZ i pacjentów
•    compliance w leczeniu nadciśnienia tętniczego
•    konsekwencjach nadciśnienia tętniczego.
W opracowaniu uwagę zwraca utrzymujący się od lat bardzo wysoki odsetek pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (ok. 90%) wśród pacjentów przyjmowanych z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca oraz udarem mózgu.
Zmierz ciśnienie!
Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego chorobę można rozpoznać, kiedy u pacjenta:
•    Średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt) są ≥140 mmHg dla skurczowego ciśnienia tętniczego i/lub 90 mmHg dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego.
•   U chorych z wartościami SCT w zakresie 140-159 mmHg i RCT 90-99 mmHg, ze współistniejącym niskim/umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym rozpoznanie należy potwierdzić, wykonując w miarę możliwości automatyczną rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) lub podczas domowych pomiarów, przyjmując odmienne normy dla tych pomiarów.
•    U chorych z wartościami SCT wynoszącymi 180 mmHg i wyższymi i/lub RCT równymi i przekraczającymi 110 mmHg można rozpoznać nadciśnienie podczas pierwszej wizyty, po wykluczeniu czynników podwyższających wartości ciśnienia, na przykład: lęku, bólu, spożycia alkoholu.
•   Rozpoznanie nadciśnienia jest również dopuszczalne na podstawie danych z wywiadu lub dokumentacji pacjenta (wartości ciśnienia lub zażywanie leków hipotensyjnych, powikłania narządowe typowe dla NT [HMOD – hypertension-mediated organ damage]).

id