Studenci już na pierwszym roku medycyny będą mogli zatrudnić się w szpitalu

Nowy system kształcenia ma lepiej przygotować do wykonywania zawodu lekarza

Rewolucyjne zmiany zafunduje studentom medycyny resort zdrowia już od roku akademickiego 2023/2024. Jakie rozwiązania przewiduje pakiet „Praca dla studenta” ujawnił wiceminister zdrowia Piotr Bromber w wywiadzie opublikowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w gazecie „Puls” oraz mediach społecznościowych.
Głównym założeniem wprowadzanych zmian ma być większy nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego na szóstym roku medycyny odbywać się będzie obowiązkowy egzamin typu OSCE, czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, który ma weryfikować umiejętności praktyczne.
Nauka zawodu odbywać się będzie z wykorzystaniem centrów symulacji medycznej. Takie centra – dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego – są już w większości uczelni medycznych w Polsce. W ciągu ostatnich lat na ich powstanie przeznaczono kilkaset milionów złotych.
Zajęcia kliniczne oraz praktyki wakacyjne mają być prowadzone w małych grupach. Nie będą ich mogły zastąpić seminaria - jak ma to miejsce obecnie. I nie będą odbywać się tylko w ciągu ostatniego roku studiów.
Zajęcia w ramach nauk przedklinicznych i klinicznych będą dłuższe o 100 godzin.
Określony zostanie zakres czynności, które student będzie mógł wykonywać samodzielnie, a które pod nadzorem - w zależności od roku studiów. Szpital będzie mógł zatrudnić studenta już od pierwszego roku, bo już taka osoba będzie uprawniona do niektórych czynności medycznych.
W sumie w pakiecie „Praca dla studenta” resort przygotował siedem rozwiązań, oprócz omówionych także kredyty dla studentów, partycypacja w decyzjach, wzmocnienie kompetencji, zmiana standardów kształcenia, Młody Dydaktyk i zmiana w kształceniu podyplomowym.
Piotr Bromber poinformował "Puls", że zmiany przepisów byłyby przyjęte jeszcze w tym półroczu, a weszłyby w życie od przyszłego roku akademickiego 2023/2024.
Zaznaczył, że podstawowe zasady kształcenia obowiązujące w państwach UE , Polska zachowa bez zmian - co najmniej sześcioletni okres studiów lub 5500 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz gwarancja, że każdy absolwent uzyska odpowiednią wiedzę i umiejętności – informuje OIL w Warszawie.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować