Potrzebna rehabilitacja pocovidowa? To ostatni dzwonek

NFZ ogłasza koniec finansowania świadczeń

Od 1 lipca NFZ nie będzie finansował usług rehabilitacji pocovidowej – przewiduje nowe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
NFZ wydał to zarządzenie na polecenie ministra zdrowia.
Rehabilitację leczniczą, m.in. stacjonarną, dla osób po przebytym COVID-19 przewidywała tzw. specustawa covidowa (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
Z rehabilitacji mogli skorzystać pacjenci na podstawie skierowania wystawionego do 4 kwietnia 2022 r. przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z COVID-19.
Obecnie takie skierowania nie są już wydawane.
W zależności od stanu pacjenta rehabilitacja była prowadzona w trybie stacjonarnym, uzdrowiskowym, ambulatoryjnie (w gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją leczniczą) oraz w domu. O jej trybie decydował lekarz na podstawie wyników badań.
Kompleksowy program rehabilitacji obejmował m.in.:
•    kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu
•    inhalacje
•    terenoterapię, treningi marszowe
•    hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań
•    balneoterapię – według indywidualnych wskazań
•    masaż – według indywidualnych wskazań
•    edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia
•    treningi relaksacyjne
•    leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań
•    wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.
Przewidziano także terapię psychologiczną.
Na stronie NFZ działała interaktywna mapa, na której można było znaleźć adresy placówek.
Od lipca osoby, które po przebytym COVID-19 będą potrzebowały rehabilitacji, mogą skorzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak inni pacjenci.
– W celu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielonych do dnia 30 czerwca 2022 r., podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 obowiązane są do przekazania dokumentów rozliczeniowych w terminie do dnia 20 lipca 2022 r. – informuje NFZ.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować