Coraz dłuższa lista ośrodków chirurgii bariatrycznej

Kolejne ośrodki włączone do programu KOS-BAR

Lekarze będą mieli większe możliwości pomocy pacjentom z otyłością olbrzymią. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmiany przepisów, za sprawą których dostęp do leczenia będzie łatwiejszy.
Na mocy nowego rozporządzenia rozszerzony zostanie pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią.
W programie KOS-BAR udział weźmie 19 placówek, o pięć więcej, niż początkowo zakładano. Ministerstwo informuje, że uruchomienie programu w większej liczbie miejsc, daje dodatkowe szanse otrzymania tego świadczenia.
Potrzeb jest coraz więcej - jak informuje Ministerstwo Zdrowia, liczba pacjentów z otyłością olbrzymią w Polsce wynosi ok. 300 tys.
MZ informuje, że pandemia nie przeszkodziła placówkom zdobyć doświadczenie i kolejne placówki spełniły wymóg wykonania przynajmniej 120 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości różnymi technikami bariatrycznymi w roku 2020 lub 2021.
Dlatego wykaz ośrodków realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach KOS-BAR rozstał rozszerzony o następujące ośrodki:
1.    Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;
2.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie;
3.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
4.    Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy;
5.    Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworzynie.
Wykaz dotychczasowych ośrodków koordynujących:
•    Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie;
•    Regionalne Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie;
•    Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej;
•    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
•    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna w Polanicy – Zdrój;
•    Szpital Czerniakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie;
•    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
•    Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy;
•    Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworzynie;
•    Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni;
•    Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
•    Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
•    Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu;
•    Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować