Nowa specjalizacja: medyczna genetyka molekularna

Coraz dłuższa lista specjalistów nie-lekarzy

Ministerstwo zdrowia planuje utworzyć nową specjalizację w ochronie zdrowia: medyczna genetyka molekularna. Mogliby ją uzyskać magistrowie lub magistrowie inżynierowie po ukończeniu studiów na kierunkach biologia, biotechnologia lub mikrobiologia.
Według MZ ta wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna przygotowana do pracy w laboratoriach genetycznych zasiliłaby system ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Resort zakłada, że specjalizację rozpocznie około 100 osób. Specjalizację będzie można zdobyć w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra zdrowia.
Osoby tak wykształcone pracowałyby w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych. Byłyby kompetentne do przeprowadzania badań identyfikacji zmian w genomie człowieka, badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badan genomowych w medycynie.
– Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Według resortu dzięki nowej specjalizacji „nastąpi zwiększenie kadry medycznej specjalistów w tej dziedzinie”. W efekcie obywatele, w tym osoby starsze i niepełnosprawne, będą pod opieką „wykwalifikowanej kadry specjalistów”.
Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, tytuł specjalisty można uzyskać w następujących dyscyplinach:
1)    epidemiologia;
2) fizyka medyczna;
3) inżynieria medyczna;
4) neurologopedia;
5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
6) psychologia kliniczna;
7) zdrowie publiczne;
8) zdrowie środowiskowe;
9) mikrobiologia;
10) toksykologia;
11) przemysł farmaceutyczny;
12) radiofarmacja;
13) surdologopedia;
14) psychoseksuologia;
15) embriologia kliniczna;
16) psychoterapia dzieci i młodzieży;
17) chirurgiczna asysta lekarza.
Tytuł specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia można uzyskać: po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w ochronie zdrowia, ewentualnie po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz po zdaniu PESoz.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować