Wsparcie dla ofiar działań wojennych w stresie pourazowym

Nowy pilotażowy projekt resortu zdrowia

Bez skierowania, w ciągu maksymalnie siedmiu dni od zgłoszenia, będą mogli otrzymać pomoc psychologiczną obywatele Ukrainy, którzy doświadczyli działań wojennych lub uchodźstwa w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - przewiduje pilotażowy projekt oddziaływań terapeutycznych.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie skierowano do konsultacji społecznych.
Zgodnie z nim program pilotażowy rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. Ośrodki zostaną wyłonione w drodze konkursu z NFZ.
Jakie kwoty przewidziano? Od porady psychologicznej w cenie 45,85 zł po 330 zł za 90-minutową sesję grupową. Za osobodzień na oddziale dziennym – 256,37 zł.
Ze świadczeń terapeutycznych (porad, sesji, rehabilitacji psychiatrycznej itp.) będą mogły skorzystać osoby, u których stwierdzono rozpoznanie F-43, czyli reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, oraz ich rodziny.
Szczególnie jeśli osoby te lub ich bliscy uczestniczyli w działaniach wojennych, są uchodźcami w związku z konfliktem zbrojnym; doświadczyły lub były świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej; brały udział w wypadku komunikacyjnym; doświadczyły kataklizmu naturalnego lub pożaru.
Jak wyjaśnia MZ, w przypadku tego rodzaju problemów, mimo że trudne doświadczenie należy do przeszłości, pacjenci mogą odczuwać ich negatywne skutki przez wiele lat, co dobija się na ich funkcjonowaniu w rodzinach czy pracy.
Obecnie publiczny system opieki zdrowotnej nie ma ośrodków dedykowanych oddziaływaniom terapeutycznym skierowanym do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Dzięki pilotażowi będzie można ocenić, czy zaproponowana pomoc okazała się skuteczna.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować