Dlaczego projekt wyszkolenia większej liczby psychiatrów dziecięcych utknął w martwym punkcie?

OIL w Warszawie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia planowało umożliwić szybsze uzyskanie specjalizacji z dziedziny psychiatrii dziecięcej dla pediatrów oraz z transplantologii klinicznej dla gastroenterologów dziecięcych. Po tym, jak projekt trafił do konsultacji publicznych, sprawa jednak zamarła.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie postanowiła o niej przypomnieć i 2 czerwca zaapelowała do ministra zdrowia o wznowienie prac nad skróceniem szkolenia specjalizacyjnego w tych dziedzinach. Podkreślono przy tym, że sprawa jest szczególnie pilna w przypadku psychiatrii dziecięcej dla pediatrów, w związku z problemami psychicznymi dzieci i młodzieży, rosnącą liczbą prób samobójczych i ze względu na trudny dostęp do tych usług.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z którym lekarze z tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii mogliby odbywać szkolenia specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży według skróconego programu, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji publicznej w październiku 2021 r. Gdyby został zrealizowany zgodnie z planem, już uczestnicy minionego wiosennego postępowania kwalifikacyjnego mogliby rozpocząć specjalizację. Tak się jednak nie stało, co spowodowało rozczarowanie lekarzy.
„Mając na uwadze aktualną sytuację pacjentów (m.in. liczbę prób samobójczych wśród najmłodszych pacjentów) oraz lekarzy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, apelujemy o podjęcie działań w terminie umożliwiającym rozpoczęcie specjalizacji w nowym trybie już od najbliższej, jesiennej rekrutacji” – czytamy w piśmie OIL w Warszawie.
Przypomnijmy, że obecnie do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii klinicznej uprawnia posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, urologii, urologii dziecięcej.
Zgodnie z projektem mogliby rozpocząć ją także lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej.
Natomiast specjalizacja z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży obecnie jest dostępna dla lekarzy specjalistów psychiatrii lub neurologii dziecięcej. Projekt przewiduje, by mogli rozpocząć ją także specjaliści pediatrii.
Osoby te miały rozpocząć po raz pierwszy specjalizację po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 1 marca − 31 marca 2022 r.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować