Rekordowa liczba studentów pierwszego roku medycyny

Czy w ślad za liczbą miejsc pójdzie jakość kształcenia?

Ile przyszłych medyków rozpocznie po wakacjach studia? Na kierunku lekarskim w roku 2022/2023 limit wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334.
W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim liczba osób przyjętych na oba kierunki zwiększy się o 276 miejsc (o 212 miejsc - na stacjonarnych, 3 - na niestacjonarnych i 61 – na obcojęzycznych). Takie dane opublikowało Ministerstwo Zdrowia w projekcie rozporządzenia.
Na studentów kierunków lekarskich czeka 9323 miejsc, z tego na studiach stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców - 5688 miejsc.
Na studiach magisterskich niestacjonarnych w języku polskim – 1756 miejsc, a na jednolitych niestacjonarnych w języku obcym - 1879.
Dla przyszłych stomatologów resort proponuje 1334 miejsca (o 8 mniej niż rok temu). W tym na studiach magisterskich stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców limit wynosi 831 miejsc, na studiach magisterskich niestacjonarnych w języku polskim – 211, a na prowadzonych w języku innym niż polski - 292 miejsca.
Ministerstwo Zdrowia podało, że od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2022/2023 limit przyjęć na wyżej wymienione kierunki studiów na uczelniach mających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zwiększył się z 6784 miejsc do 10 657 miejsc, czyli o 3873 miejsca.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować