Nowy zawód medyczny: „lekarz stóp”

Ministerstwo Zdrowia dostrzegło lukę w prawie

Nowy zawód medyczny – podiatra – powstanie jeszcze w tym roku. Jakie będzie miał zadania i jakimi kwalifikacjami będzie musiał się wykazać? Na to pytanie odpowie powołany w tym celu przez ministra zdrowia zespół ekspertów do końca sierpnia – wynika z nowego zarządzenia ministra zdrowia.
Obecnie prawo nie precyzuje jakie warunki musi spełniać podiatra - specjalista kompleksowo zajmujący się leczeniem stóp. Zadania z tego zakresu przejęli podolodzy związani z gabinetami kosmetycznymi.
Wokół zawodu podiatry i podologa narosło wiele niejasności. Choć podolodzy określają siebie jako specjalistów z zakresu leczenia chorób stóp, nie tylko nie są lekarzami, ale nie muszą mieć nawet wykształcenia medycznego.
Mimo to trafiają do nich pacjenci ze schorzeniami dermatologicznymi, diabetologicznymi, ortopedycznymi lub wymagającymi zabiegu z zakresu chirurgii. Podolodzy podejmują się pomocy w takich problemach jak: wrastające paznokcie, grzybica stóp, haluksy, odciski, pękające pięty, czy brodawki. Podolog udziela też porad dotyczących profilaktyki, wykonuje masaże stóp, zakłada opatrunki, dobiera ortezę. Jednak w obszarze jego działań są też poważne choroby, takie jak stopa cukrzycowa.
Tymczasem obecnie kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych chorym na cukrzycę oraz choroby współwystępujące posiada specjalista diabetolog. Ponadto pielęgniarki uprawnione są do udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego przygotowuje pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę.
Warto także dodać, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma prawo kreować narodową politykę kształcenia kadr medycznych. W wielu krajach Europy prężnie rozwija się nowa dziedzina szkoleń kadr medycznych ukierunkowana na przeciwdziałanie powstawaniu zmian chorobowych w obrębie stóp, a także leczenie już istniejących dolegliwości. W Polsce nie ma wyodrębnionego, uregulowanego systemu kształcenia w wąskiej dziedzinie podiatry. W sposób formalny nie można nawet posługiwać się nazwą zawodu podolog, z uwagi na brak tego zawodu w klasyfikacji zawodów.
Zgodnie z planami resortu w trzecim kwartale tego roku uchwalona będzie ustawa o niektórych zawodach medycznych, która wśród 16 nowych zawodów medycznych wymienia także podiatrę.
Na czele zespołu do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra, jako przewodniczący, stanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber.
Ponadto w skład zespołu wejdą:
- zastępca przewodniczącego: dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
- konsultant krajowy w dziedzinie angiologii,
- konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
- przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
- dwóch przedstawicieli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
- przedstawiciel Stowarzyszenia Podiatrów i Podologów,
- przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Podologicznego,
- przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
Pierwsze posiedzenie tego gremium odbędzie się jeszcze w czerwcu. Najpóźniej do końca sierpnia opracuje ono wymagane kwalifikacje i zadania zawodu podiatra.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować