Polacy znowu sięgają po nikotynę

Odpowiedzialne e-papierosy?

Lekarze staną przed nowym wyzwaniem – uzależnieniem pacjentów od e-papierosów. W 2021 roku używał ich co czwarty nastolatek.
O tym, że popularność e-papierosów wśród nastolatków rośnie z roku na rok donosi „Dziennik Gazeta Prawna”. Ostrzega przy tym, że korzystanie z elektronicznych wyrobów tytoniowych coraz większej grupy osób nie powoduje odchodzenia od palenia tradycyjnego i nie wpływa na zmniejszenie odsetka palących tradycyjny tytoń.
Dowiodły tego przytoczone przez „DGP” badania Biura ds. Substancji Chemicznych (organ administracji rządowej nadzorowany przez ministra zdrowia). Wynika z nich, że e-papierosy i wyroby nowatorskie są coraz popularniejsze wśród osób poniżej 18. roku życia. W 2019 roku pierwsze ich użycie przed pełnoletnością deklarowało 16 proc. osób; w 2021 roku zrobił to niemal co czwarty nastolatek.
Nie przekłada się to na odchodzenie od palenia tradycyjnego: odsetek palących w 2020 roku wynosił 21,5 proc., w 2021 zwiększył się do 22,1 proc. Odsetek osób, które w ogóle nie palą, zmniejszył się − z 52,2 proc. w 2018 do 50,9 proc. w 2021 roku.
Według cytowanych przez gazetę ekspertów nowatorskie papierosy, wbrew zapowiedziom producentów, nie wpływają na rzucenie palenia. Głównym efektem ich istnienia na rynku jest zwiększenie się grupy młodych sięgających po nikotynę. Tym samym potwierdziły się wnioski z wcześniejszych badań na ten temat prowadzonych przez różne ośrodki naukowe.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować