Centrala NFZ zaciska pasa, oddziały otrzymają o 10 mld zł więcej

Większy budżet na świadczenia zdrowotne, w tym na podwyżki

Podczas środowych obrad sejmowej Komisji Zdrowia posłowie przyjęli zmiany w planie finansowym NFZ. W tym roku do oddziałów trafi o 10 mld zł więcej na świadczenia zdrowotne. A to właśnie w tej kwocie mieszczą się środki na podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia.
Szczegóły zmian dotyczących tegorocznego budżetu NFZ wyjaśnił członkom komisji Dariusz Jarnutowski, dyrektor departamentu ekonomiczno-finansowego NFZ. Korekty pojawią się w pięciu miejscach planu finansowego: w trzech dotyczących przychodów i dwóch dotyczących kosztów.
Główną zmianą − jak tłumaczył dyrektor Jarnutowski − jest zwiększenie planowanych kosztów i przychodów ogółem o 6 mld 480 mln zł, czyli o 4,95%. Przy czym:
•    przychody ze składek zwiększą się o 4 mld 700 mln zł;
•    pobory z inwestowania składek zwiększą się o kwotę 9 401 000 zł;
•    przychody z opłat wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości zwiększą się o 1 mld 129 mln zł;
•    przychody finansowe będą wyższe o 650 mln zł.
To nie wszystko. NFZ postanowił zmniejszyć plan finansowy swojej centrali o 3 mld 639 mln zł, to jest o 9,18%, i jednocześnie o tę kwotę zwiększyć plany oddziałów wojewódzkich na świadczenia zdrowotne − łącznie więc oddziały dostaną o 10 mld 110 mln zł więcej, czyli o 12,25%.
Podział tych środków został dokonany zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie.
Wiceprezes NFZ Bernard Waśko tłumaczył powody drugiej w tym roku nowelizacji planu finansowego. Po pierwsze – zmieniły się prognozy makroekonomiczne Ministerstwa Finansów szacowanych przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Druga przyczyna to korekta planowanych przychodów z tzw. podatku cukrowego oraz napojów alkoholowych o niskiej objętości. Po pięciu miesiącach tego roku przychody okazały się znacznie wyższe od planowanych.
Trzeci powód to pojawienie się w planie finansowym pozycji do tej pory nieplanowanej, a mianowicie przychodów finansowych z lokat. Do tej pory środki NFZ nie były oprocentowane na rachunkach bankowych. W tej chwili BGK oferuje oprocentowanie zbliżone do rynkowego.
Waśko podkreślił, że dodatkowe przychody zostaną w całości skierowane na zwiększone koszty świadczeń. Będą przekazane do oddziałów Funduszu z przeznaczeniem – jak zaznaczył wiceprezes – „w dużej części na realizację niedawno uchwalonej ustawy o zasadach ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia”.
Warto dodać, że dyrektor Dariusz Jarnutowski przedstawił także szczegółowo budżet NFZ na 2023 rok. Planowane przychody Funduszu wynoszą 144 mld 157 mln złotych. To o 30 miliardów więcej w porównaniu z planem na 2022 r. − w pierwotnej wersji, a więc przed wprowadzeniem korekt. Oznacza to, że w przyszłym roku NFZ wyda o 26,3% więcej, niż miał w tegorocznych planach.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować