Pacjenci nie upoważniają lekarzy do danych z IKP

Centrum e-Zdrowie publikuje ściągę, jak korzystać z możliwości systemu

Czy Twój lekarz rodzinny wie, jak leczysz się u specjalisty? A czy lekarz specjalista wie o wszystkich lekach, które zażywasz? Możesz udostępnić im swoją historię leczenia – tak Centrum e-Zdrowie zachęca pacjentów, by wykorzystywali opcje, jakie daje im Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W ten sposób nie tylko sami skorzystają, ale także pomogą ochronie zdrowia, bo szereg czynności bezbłędnie wykona system informatyczny.
Centrum e-Zdrowie tłumaczy, że właściwa diagnoza i leczenie zależą w znacznej mierze od tego, czy lekarz ma pełny obraz stanu zdrowia pacjenta. Tymczasem każdy lekarz ma dostęp do tych informacji w IKP, które sam wpisywał. O tym, czy inny lekarz ma mieć dostęp np. do informacji o wystawionych receptach czy zaleconych dawkach, decyduje sam pacjent.
CeZ przekonuje pacjentów, że warto udostępnić lekarzowi te dane.
Lekarz rodzinny będzie mógł wtedy wystawić e-receptę na leki, które pacjent bierze, lecząc się u specjalisty. To działa także w drugą stronę - specjalista dzięki upoważnieniu przez pacjenta uzyska wiedzę na temat innych schorzeń, wyników badań, procesu leczenia i w razie potrzeby będzie mógł wystawić e-receptę.

Jakie jeszcze korzyści ma pacjent?
Może się zdarzyć, że w jego przychodni akurat danego dnia będzie przyjmował inny lekarz, niż wybrany przez pacjenta. Upoważnienie go do wglądu w dane z IKP pozwoli udokumentować sposób leczenia.
Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy na wakacjach chory uda się na konsultację do najbliższej przychodni POZ w miejscu pobytu.
CeZ ostrzega szczególnie chorych przyjmujących kilka leków jednocześnie - ważne jest, by lekarz miał informację o wszystkich przyjmowanych preparatach łącznie z suplementami, bo brak kontroli może okazać się szkodliwy.
Na koniec CEZ instruuje chorych, co należy zrobić, by upoważnić lekarza. „Ściąga” może być przydatna lekarzom – warto ją wydrukować lub odesłać do niej pacjentów.

Jak upoważnić medyka przy pomocy SMS-a?
Możesz upoważnić lekarza, każdej specjalności i w każdej placówce, do Twoich danych medycznych przez SMS. Ustalasz z nim zakres Twojego upoważnienia np. wgląd do recept. Potem lekarz poprosi o ten dostęp w swoim systemie gabinetowym. Wówczas otrzymasz SMS na numer telefonu, który masz wpisany na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu na IKP wybierasz „Moje konto”>> „Edytuj swoje dane” i wpisujesz numer telefonu).
Następnie podasz kod z SMS-a lekarzowi, żeby ten wpisał go do systemu i miał na tej podstawie wgląd na 24 godziny w historię Twoich recept.

Jak upoważnić medyka przez IKP?
Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz udostępnić dowolnemu pracownikowi medycznemu, a nawet całej placówce medycznej, twoją elektroniczną dokumentację medyczną (m.in. e-recepty, e-skierowania). Żeby to zrobić:
•    zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. Sprawdź, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta
•    na górze z prawej strony znajdź zakładkę „Uprawnienia”, kliknij na nią
•    wybierz „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”
•    teraz kliknij na granatowy przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”
•    zaznacz, komu przyznajesz dostęp, np. pracownikowi medycznemu (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna lub felczer)
•    następnie znajdź właściwą osobę, wpisując jej imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu)
•    określ zakres i czas udostępniania danych medycznych
•    zatwierdź.
Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie. Lub zmienić jego zakres.

Jak upoważnić medyka przez aplikację mojeIKP?
Poprzez aplikację mojeIKP możesz też upoważnić lekarza, pielęgniarkę, farmaceutę do wglądu w Twoje dane medyczne – to użyteczne, jeśli jesteś zmuszony skorzystać z pomocy medyka, który nie opiekuje się Tobą na co dzień, a Ty chcesz np. poprosić go o e-receptę na leki, które stale bierzesz albo pokazać mu, jakie leki bierzesz, żeby pomógł Ci wybrać odpowiednią kurację (z uwagi na możliwość interakcji leków).
Jak to zrobić?
•    uruchom aplikację i wejdź w „Menu”, klikając w trzy krótkie linie w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w opcję >> „Uprawnienia”
•    wybierz opcję: „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie” – po rozwinięciu kafelka przeczytasz informację, że tutaj możesz udostępnić lekarzowi, pielęgniarce, położnej, placówce medycznej swoje e-recepty, e-skierowania i zdarzenia medyczne (takie jak wizyta u specjalisty, pobyt w szpitalu, wizyta na SOR, wyniki badań laboratoryjnych i innych), a aptece i farmaceucie – Twoje e-recepty i informacje o wykupionych lekach
•    kliknij na „Przyznaj dostęp” i potem na jedną z trzech możliwości: pracownik medyczny, placówka medyczna, apteka/punkt apteczny
•    wpisz dane osoby/placówki:
o    w przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej podajesz imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) i klikasz „Szukaj”. Gdy system go znajdzie, wybierasz, czy będzie miał dostęp do wszystkich informacji czy wybranych dokumentów, całej dokumentacji medycznej czy tylko z określonego przedziału czasu. Klikasz „Zapisz”
o    w przypadku przychodni lub innej placówki medycznej, wybierasz „Przyznaj dostęp placówce medycznej”, wpisujesz adres i nazwę placówki, wybierasz właściwą z tych, które zaproponuje Ci system. Potem wybierasz zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza
o    w przypadku apteki wybierasz „Przyznaj dostęp aptece/punktowi farmaceutycznemu”, wpisujesz adres i nazwę, wybierasz właściwą z tych, które zaproponuje Ci system. Potem wybierasz zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza, z tym, że farmaceutów możesz upoważnić wyłącznie do dostępu do e-recept.
Jeśli pracownika medycznego nie ma w wykazie lub starasz się upoważnić medyka lub placówkę, którzy już mają dostęp do Twoich danych, system Cię o tym poinformuje.
Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć swoje upoważnienie do dostępu do danych, udzielone pracowników medycznemu, placówce czy aptece, lub zmienić jego zakres.
Nie wszystkie placówki korzystają jeszcze z systemu, więc może się zdarzyć, że, mimo Twojej zgody, przychodnia czy lekarz nie będą mieli dostępu do Twoich danych.

Jak sprawdzić, kto jest upoważniony do dostępu do Twoich danych w aplikacji mojeIKP:
•    wejdź w aplikację, kliknij na „Menu” > „Uprawnienia”
•    wybierz opcję: Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie
•    zobaczysz tam osoby lub placówki, którym udzieliłeś/aś dostępu do Twoich danych
•    jak wejdziesz na dane osoby lub placówki, zobaczysz dwa przyciski do wyboru: edytuj zakres dostępu lub usuń dostęp.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować