Czy jeden lekarz na dyżurze w SOR wystarczy?

Resort odpowiedział na pytanie Polskiej Federacji Szpitali

Czy do pełnienia dyżuru na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wystarczy jeden lekarz systemu? Jaka kadra jest wymagana minimalnie? – z tym zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia zwróciła się Polska Federacja Szpitali.
Ministerstwa Zdrowia odpowiedziało.
Dyrektorzy szpitali postanowili rozwiać swoje wątpliwości, bo - ich zdaniem - rozporządzenie o minimalnych zasobach kadrowych oddziału na to pytanie nie odpowiada precyzyjnie. Zgodnie z nim liczba lekarzy powinna być taka, jaka jest niezbędna do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności. Co najmniej jeden lekarz przebywający stale w oddziale musi być lekarzem systemu.
- Przepis w istocie nie ustanawia minimalnych zasobów kadrowych, tak jak to jest przyjęte w stosunku do innych oddziałów szpitalnych na gruncie tzw. rozporządzeń koszykowych – stwierdza PFS.
Federacja przyznaje, że w praktyce problem pojawia się na mniejszych oddziałach, gdzie znalezienie kadry medycznej chętnej do dyżurowania jest ogromnie trudne. - Stąd pojawia się wątpliwość, czy jeden lekarz systemu może samodzielnie pełnić dyżur w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – czytamy w piśmie PFS.
W odpowiedzi resort wyjaśnił, że minimalną kadrę oddziału stanowią:
1.    ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) będący lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
2.    pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, koordynujący pracę osób, o których mowa w pkt 4 i 5;
3.    lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym co najmniej jeden lekarz przebywający stale w oddziale będący lekarzem systemu;
4.    pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału;
5.    rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy oddziału w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności.
Wygląda więc na to, że resort unika odpowiedzi na szczegółowo zadane pytanie dotyczące dyżurów na SOR.

id