21 ekspertów murem za lekarzami i wiedzą medyczną

Nowa inicjatywa samorządu lekarskiego

Naczelna Izba Lekarska będzie zabierała głos w ważnych dla lekarzy sprawach ustami wybitnych
ekspertów. 21 wybitnych osobowości świata medycznego zostało powołanych do nowego ciała –
Rady Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej, by wspierać ją merytorycznie. Będą oni zajmowali
stanowisko w sprawach dotyczących systemu ochrony zdrowia oraz propagowali aktualną wiedzę
medyczną.
Na posiedzeniu NRL 2 września prezes Łukasz Jankowski wręczył akty powołania, następnie odbyła
się konferencja prasowa, podczas której omówiono zadania nowej rady. Rada będzie pomocą w
wydawaniu opinii, tworzeniu ekspertyz, będzie też reagowała na bieżące sytuacje w systemie
ochrony zdrowia. – Mam nadzieję, że uda nam się również wychodzić naprzód, planować trendy,
które będą w najbliższych latach w medycynie polskiej – tłumaczyła dr hab. Magda Wiśniewska,
koordynująca inicjatywę powołania Rady Ekspertów NRL. Jak dodała, eksperci mieli możliwość
powoływania swoich zespołów i podzespołów roboczych.
– Proszę zajrzeć do sieci, ile fake newsów się pojawia i jak są demolowane poglądy społeczeństwa
przez fałszywe wiadomości. Musi być jakaś siła, która będzie to próbowała wyjaśniać. Wydaje nam
się, że Naczelna Izba Lekarska jest najbardziej kompetentną instytucją do tego. Mamy pewną siłę i
myślę, że uda się nam ją wykorzystać dla dobra nas wszystkich – podkreślał prof. Jacek Wysocki.
– Obecnie jesteśmy w takim czasie wielu kryzysów. Ta platforma służy temu, żeby tłumaczyć pewne
zalecenia ogólnoeuropejskie na naszą polską rzeczywistość, szukając nowej normalności – mówił
prof. Jerzy Samochowiec.
– Powinniśmy jako rada ekspertów stanąć murem za całym środowiskiem lekarskim i mówić prawdę.
To jest najtrudniejsze, co w dzisiejszych czasach można przekazać – zaznaczył prof. Cezary Szczylik.
Skład Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej:
1. prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
2. prof. dr hab. n. med. Robert Gil
3. prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
4. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
5. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
6. prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
7. prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
8. prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
9. prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
10. dr hab. Łukasz Paluch
11. prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
12. prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
13. dr hab. n. med. Maciej Sikora
14. prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
15. prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
16. prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
17. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
18. prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
19. prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
20. dr hab. n. med. Magda Wiśniewska
21. prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

id