UOKiK rozstrzygnie, czy NFZ stosuje praktyki monopolistyczne

Lekarze rodzinni grożą wypowiedzeniem umów

Lekarze rodzinni zarzucają Narodowemu Funduszowi Zdrowia stosowanie praktyk monopolistycznych, które zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów. Złożyli w tej sprawie zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ostrzegają przed rozwiązaniem z Funduszem umów o udzielanie świadczeń w ramach POZ.
Porozumienie Zielonogórskie problem sygnalizuje od kilku miesięcy. Przypomina, że do tej pory przy zmianach wycen świadczeń nie było konieczności aneksowania umów o udzielanie świadczeń.
Zmianę przyniosło dopiero zarządzenie dotyczące umów, które prezes NFZ wydał 29 czerwca, zmienione kolejnymi zarządzeniami: 25 i 27 lipca 2022 r. To ostatnie uwzględniało podwyżki płac dla pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 roku.
Okazało się jednak, że za świadczenia wykonane w lipcu i sierpniu NFZ nie zapłacił przychodniom należnych kwot. Narodowy Fundusz Zdrowia warunkuje wypłatę środków od podpisania przez świadczeniodawców aneksów umów.
Lekarze jednak aneksów podpisać nie chcą. Dlaczego? Ponieważ nie zgadzają się na zmieniony przy okazji jednostronnie przez płatnika okres wypowiedzenia umów z dotychczasowego 45-dniowego na 90-dniowy.
Według Porozumienia Zielonogórskiego, bezprawne działania NFZ dotyczą nie tylko zmiany okresu wypowiedzenia. Czego jeszcze? Po pierwsze – wypłacenia podmiotom, które podpisały aneksy, zbyt niskich kwot. Po drugie – wstrzymania wypłat podmiotom, które aneksów nie podpisały, mimo iż prawnie nie jest to wymagane.
Oprócz zawiadomienia UOKiK Federacja Porozumienie Zielonogórskie złożyła skargę na NFZ do premiera, ministra zdrowia, Prezydenta RP, a także Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować