Zamieszanie z dyplomami dla specjalistów. Czas na wersję cyfrową?

Centrum Egzaminów Medycznych rozpoczęło wysyłkę nowych dokumentów

Problemy Centrum Egzaminów Medycznych z drukiem dyplomów zostały opanowane i świeżo upieczeni specjaliści wkrótce je otrzymają. Ale zamieszania nie koniec. Czy już czas zastąpić dokumenty papierowe wersją elektroniczną?
Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że po przerwie wznowiło wystawianie dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty przez lekarzy i lekarzy dentystów. Dyplomy mają nową szatę graficzną i dodatkowe zabezpieczenia, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie specjalizacji.
CEM będzie sukcesywnie rozsyłało je zainteresowanym. Centrum w komunikacie zaznacza, by lekarze nie występowali z wnioskami o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do uzyskania tytułu specjalisty. „CEM prosi o nieprzesyłanie takich wniosków, gdyż ich rozpatrywanie ograniczy możliwość wystawiania dyplomów„ – czytamy w komunikacie.
To ważna informacja. CEM wydawało zaświadczenia zamiast dyplomów, bo tak uzgodniło z Naczelną Izbą Lekarską. Dodatkowo przekazywało informacje do NIL-u, a ten z kolei do izb okręgowych, które dokonują aktualizacji w centralnym rejestrze lekarzy.
Co mają zrobić lekarze, którzy wciąż nie figurują w nim jako specjaliści? Jak wyjaśnił prezes NRL Łukasz Jankowski na profilu FB Porozumienia Rezydentów, jeśli izba okręgowa wciąż nie wpisała specjalizacji do rejestru, warto się z nią w tej sprawie skontaktować i wyjaśnić sprawę.
Przypomnijmy, że dotychczasowe wzory dyplomów dla lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty, były ważne do 12 lipca 2022 r. Od tego czasu miały być wydawane nowe, lepiej zabezpieczone przed możliwością sfałszowania, m.in. znakami widocznymi w promieniach UV. Mniej jest też danych umieszczonych na dyplomie: imię i nazwisko lekarza, numer prawa wykonywania zawodu oraz dziedzina medycyny, w której został przyznany tytuł specjalisty.
Jednak w lipcu pojawiły się problemy, gdy zabrakło specjalnego papieru do druku dyplomów.
Powstało zamieszanie i pytania, czy specjalistom bez dyplomów należą się pensje i wyrównania, czy mogą posługiwać się tytułem specjalisty i czy bez tego dokumentu można dokonać zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Teoretycznie tak, ponieważ dyplom jest tylko potwierdzeniem stanu faktycznego. Jednak w praktyce wygląda to inaczej. Szpitalne działy kadr nie uznają zaświadczeń z CEM, ponieważ zmiany stanowiska i pensji dokonują na podstawie dyplomu.
Sprawa dyplomów wywołała pytania m.in. o to, czy papierowy dokument nie jest przeżytkiem, z którego należy zrezygnować. Wielu lekarzy uważa, że mógłby pozostać jako dekoracja do powieszenia w gabinecie, natomiast fakt bycia specjalistą powinien być potwierdzany elektronicznie. Być może rozwiązaniem byłoby cyfrowe prawo wykonywania zawodu lekarza, które mogłoby być automatycznie aktualizowane.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować