Jakie konsekwencje grożą przychodni POZ, jeśli nie wykonuje testów na COVID-19?

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ostrzega przed karami

Czy przychodnia POZ ma obowiązek zamawiać i wykonywać testy antygenowe u pacjentów z podejrzeniem COVID-19? Co, jeśli lekarz nie oferuje takich testów? – odpowiedź na te pytania opublikowało Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Przypomnijmy, że od 1 kwietnia nie ma już masowego testowania pacjentów w kierunku koronawirusa – np. przed wizytą w gabinecie POZ, lekarza specjalisty lub przed planowym zabiegiem w szpitalu.
Osobie z objawami, które mogą być wywołane zakażeniem koronawirusem, test zleca lekarz POZ. W takim wypadku wykonuje się szybki test antygenowy, bezpłatny dla pacjenta.
Test PCR natomiast może zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. W praktyce test PCR jest stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane SARS-CoV-2.
Nie jest natomiast możliwe samodzielne zapisanie się przez pacjenta na bezpłatny test PCR w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.
Choć lekarze mówią o potrzebie ponownego finansowania testów PCR na COVID-19, to na razie Polacy testują się głównie we własnym zakresie. Najczęściej z pomocą szybkich tekstów kupowanych w aptece. To oznacza, że duża część wyników pozostaje w szarej strefie.
Czy placówka POZ może nie wykonywać testów? Kolegium Lekarzy Rodzinnych wyjaśnia, że test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS) znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych lekarza POZ.
A te powinny być udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Jeśli więc pacjent ma wskazania, to obowiązkiem kontraktowym świadczeniodawcy POZ jest zapewnić mu dostęp do nieodpłatnego badania diagnostycznego.
Jak czytamy w opinii dr n. prawn. Tamary Zimnej, która jest radcą prawnym
Kancelarii Prawa Medycznego, brak dostępu do badań diagnostycznych objętych umową z NFZ (niezamawianie w SDS testów antygenowych SARS-CoV-2 ani niewykonywanie ich bezpośrednio w danym POZ lub u innych podwykonawców) wiąże się z konsekwencjami dla świadczeniodawcy POZ w postaci odpowiedzialności kontraktowej i nałożenia przez NFZ kary umownej za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować