Pacjenci dzwonili do Rzecznika Praw Pacjenta rekordowo często

Posłowie przyjęli sprawozdanie

O rekordowej licznie skarg pacjentów poinformował Rzecznik Praw Pacjenta podczas posiedzenia Sejmowej Komisja Zdrowia, w środę, 14 września. Rzecznik Bartłomiej Chmielowiec składał sprawozdanie z działalności jego biura w ubiegłym roku.
W 2021 r. do Biura RPP wpłynęło ponad 164 tys. zgłoszeń i skarg od pacjentów – najwięcej od czasu powołania Rzecznika Praw Pacjenta w 2009 r. Chmielowiec przypomniał, że był to drugi rok pandemii i obowiązywania różnego rodzaju ograniczeń.
Jakie prawa pacjenta były najczęściej naruszane? W kolejności były to: prawo do udzielania świadczeń z należytą starannością, do natychmiastowego udzielania świadczeń, do informacji, do wyrażania zgody na udzielane świadczenia, do poszanowania życia prywatnego.
W praktyce najwięcej zgłoszeń dotyczyło dostępu do świadczeń, szczególnie na poziomie POZ.  Pacjenci zgłaszali  problemy z dodzwonieniem się, możliwością umówienia wizyty osobistej, kłopoty z uzyskaniem dokumentacji medycznej czy pobieranie za nią nadmiernych opłat. W szpitalach dotyczyło to głównie ograniczeń w odwiedzinach i odwoływania planowych zabiegów, ale też np. oferowanie pacjentom leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, np. wlewów witaminowych.
Pacjenci chętnie korzystali z infolinii prowadzonej wraz z NFZ – odnotowano 133 tys. zgłoszeń, czyli o 21 proc. więcej, niż w 2020 roku.
W przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa pacjenta rzecznik wydawał odpowiednie zalecenia. W 2021 r. było ich kilka tysięcy.
Zdaniem Chmielowca wzrost liczby skarg spowodowany jest rosnącymi oczekiwaniami pacjentów. Rzecznik mówił, że wciąż trzeba zwiększać świadomość społeczeństwa o prawach pacjenta. Zmiany na lepsze upatruje on w wejściu w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
Rzecznik brał udział w około 100 postępowaniach cywilnych, w sytuacjach,  gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu. W całej działalności RPP uzyskano na rzecz pacjentów zadośćuczynienia na łączną kwotę ponad 7 mln zł.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować