Lekarzu, jaką składkę na samorząd zapłacisz w 2023 roku?

Do wyboru są trzy warianty podwyżek

Naczelna Rada Lekarska przymierza się do podniesienia składki członkowskiej na samorząd od nowego roku. O ile? Zdecydują głosy okręgowych izb lekarskich. Do wyboru są trzy warianty nowej składki: 90, 100 i 120 zł. Takie propozycje przedstawił zespół, który miał opracować propozycje podwyżek.
Przypomnijmy, że od 2014 r. składka wynosi 60 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów. Stażyści płacą 10 zł.
Zwolnieni z obowiązku opłacania składki są lekarze, którzy ukończyli 75 lat, zostali skreśleni z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub złożyli oświadczenie, że nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu.
Zespół zaproponował, aby od 1 stycznia 2023 r. składka dla czynnych zawodowo lekarzy wynosiła alternatywnie 90,00 zł, 100,00 zł i 120,00 zł. Emeryci i renciści płaciliby 10,00 zł w każdym wariancie, a stażyści 50 proc. składki lekarzy czynnych zawodowo, czyli odpowiednio: 45,00 zł, 50,00 zł lub 60,00 zł.
Który wariant zostanie wybrany? Zdecydują prezesi OIL. To oni mają wskazać, za jaką wysokością składki opowiadają się członkowie danej izby, czy są za utrzymaniem składki w wysokości 10 zł dla lekarzy emerytów i rencistów, czy popierają zmianę wysokości składki dla stażystów oraz „jakie produkty proponuje wprowadzić izba dla lekarzy w związku z proponowaną podwyżką składki członkowskiej”.
Chodzi o to, co w zamian otrzymają lekarze, z jakich programów pomocowych mogliby skorzystać. Okręgowe izby też muszą wziąć pod uwagę realne koszty swojej działalności, szczególnie wobec pogłębiającej się inflacji i wzrostu cen utrzymania biur.
Głos izb okręgowych będzie decydujący, bo to do nich trafia 90 proc. wpływów ze składki, natomiast NIL otrzymuje 10 proc.
Pismo w tej sprawie zostało skierowane do prezesów okręgowych izb lekarskich. Swoje propozycje mają przedstawić do 29 września.

id

Komentarze (5)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Pluralizm

19.09.2022 09:02

Izby Lekarskie musza być trzy. Wtedy będzie między nimi konkurencja i zaczną dbać o interes lekarzy. Przykład - NFZ samowolnie zmieniło umowy z lekarzami rodzinnymi. Negocjacje, strata czasu w efekcie przegrana LR. Izby Lekarskie nie widzą problemu w całokształcie zachowania NFZ wobec lekarzy. Żadnego strajku, ani jednej wygranej w sporach z NFZ. W ogóle odmowy podpisywania umów z NFZ. Górnicy mają 11 związków zawodowych i pensje 2 x wyższe niż lekarze.

0

rk

18.09.2022 09:38

90-120 PLN/mies. na makulaturę zaśmiecającą dom (w dobie przekazów elektronicznych) i utrzymanie biur IL. To duża przesada i niestosowność.

0

gp

17.09.2022 07:47

Skandalicznie wysokie propozycje podwyżek. Do zaakceptowanie jedynie w przypadku, gdy członkostwo w OIL stanie się dobrowolne, a nie obowiązkowe jak do tej pory.

0

Darek

18.09.2022 12:16

A czy Izby Lekarskie są potrzebne?

0

gp

18.09.2022 15:39

Bardzo dobre pytanie. Jestem za dobrowolnym członkostwem, a nie przymusem.

0