Nie każdą karę wymierzoną przez sąd lekarski izba wpisze do rejestru lekarzy

Lekarz wygrał w WSA z prezesem okręgowej izby

Lekarz, któremu sąd lekarski wymierzył karę zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia, wygrał z izbą proces o to, czy informacja o karze zostanie odnotowana przy jego nazwisku w rejestrze lekarzy.
Prezes okręgowej rady lekarskiej zarządził wpisanie wzmianki o zakazie pełnienia funkcji do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarz nie zgodził się i wniósł skargę. Jak sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, donosi portal.pl.
Sąd w uzasadnieniu przytoczonym przez portal wskazał, że zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, w rejestrze zamieszcza się wyłącznie informacje o dwóch rodzajach wymierzonych kar: ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza oraz zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza. Tym samym w rejestrze nie odnotowuje się pozostałych kar określonych w ustawie o izbach.
Sąd zwrócił uwagę, że konieczne jest zbadanie, czy kara zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia jednocześnie skutkuje ograniczeniem w wykonywaniu zawodu lekarza.
Ustawa zawiera katalog kar, które mogą być orzekane w stosunku do obwinionego. Są one niezależne od siebie, poza określonymi wyjątkami. Przewidziano możliwości łączenia kar ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza oraz zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z pełnieniem funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia. Oznacza to, że kara zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia nie jest tożsama z karą skutkującą ograniczeniem w wykonywaniu zawodu lekarza.
Interpretacji tej nie zmienia zapis, zgodnie z którym za wykonywanie zawodu lekarza uważa się kierowanie podmiotem leczniczym.
Finalnie WSA w Poznaniu – jak donosi prawo.pl − uchylił zarządzenie prezesa izby, jako wydane z naruszeniem przepisów prawa.

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

gp

20.09.2022 08:24

A gdzie podział się artykuł o planowanej podwyżce składek na Izby Lekarskie? Dlaczego został usuniety?

0