Medycy przesiądą się z karetek na motocykle?

Motoambulanse dziesięciokrotnie tańsze niż karetki

Plan wprowadzenia nowego rodzaju pomocy - motocyklowych zespołów ratunkowych - ujawnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w piśmie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.
Wiceminister poinformował, że takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wpisana do prac legislacyjnych Rady Ministrów, która następnie trafi do uzgodnień zewnętrznych.
Jak wyjaśnił wiceminister Kraska, motocykle ratunkowe będą stanowiły odrębny rodzaj ratownictwa medycznego. Jeden pojazd będzie przypadał na 400 tys. mieszkańców. Będą pracować od 1 maja do 30 września przez 12 godzin na dobę.
Co może jednoślad?
Pomysł wykorzystania motocykli w systemie ratownictwa medycznego na świecie nie jest niczym nowym. W Polsce jednak lekarze i ratownicy pogotowia praktycznie nie korzystają z jednośladów. Motocykle ratownicze działają w kilku miastach Polski i, z nielicznymi wyjątkami, nie są włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy na motocyklach działają społecznie.
Według magazynu Motor, w dużych aglomeracjach motocykl jest najszybszym środkiem dotarcia do poszkodowanego, na trasach do 70 km potrafią być nawet szybciej niż śmigłowiec LPR. Docierają także w miejsca niedostępne pojazdom czterokołowym.
Poza brakiem noszy, wyposażenie motocykla ratowniczego nie różni się od wyposażenia karetki.
Ratownik lub lekarz na motocyklu jest w stanie udzielić na miejscu skutecznej pomocy. W przypadku, gdy konieczny jest transport do szpitala, jego zadaniem jest profesjonalnie ustabilizować stan poszkodowanego do czasu przyjazdu klasycznej karetki do transportu pacjenta.
W Polsce motocykle ratownictwa medycznego znajdują się: w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Legnicy, Olsztynie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Kamiennej Górze oraz od marca 2021 również w Toruniu.
Tomasz Rogiński, ratownik medyczny ze stacji pogotowia ratunkowego w Gdańsku, wskazuje, że w około jednej trzeciej wyjazdów można udzielić poszkodowanemu wystarczającej pomocy. Dzięki temu klasyczne zespoły ratownictwa medycznego mogą zostać zadysponowane do innych zdarzeń.
Obecny stan prawny
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje, iż ambulans powinien służyć do przewozu poszkodowanych. Motoambulans tego warunku nie realizuje, jednakże ze względu na wyposażenie oraz funkcje – spełnia poza tym zadania ambulansu.
Motoambulans stanowi uzupełnienie funkcjonującego systemu ratowniczego. Polskie prawo nie przewiduje jednośladowej karetki, jednakże przy umieszczeniu jej w systemie jako pilota karetki – i takież interpretacji ze strony władz danego województwa – pojawia się możliwość wykorzystania pojazdu. W Olsztynie zarząd województwa warmińsko-mazurskiego wpisał motoambulans do planu zabezpieczenia działań ratowniczych. Plan jest przygotowywany na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Dzięki temu NFZ ma możliwość, aby taki motocykl zakontraktować.
Zastosowanie motocykla – jako pilota karetki – oznacza, że ratownik na motocyklu, zabezpiecza miejsce zdarzenia, sprawdza, czy dana osoba faktycznie potrzebuje pomocy medycznej. Jeśli tak jest, ratownik jej udziela i w razie konieczności przewiezienia chorego wzywa ambulans. Motoambulanse są także wykorzystywane do przewozu krwi czy organów.
Za ich wprowadzeniem przemawia także czynnik ekonomiczny – koszty eksploatacji motoambulansu są dziesięć razy niższe niż standardowego ambulansu.

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

gp

20.09.2022 08:30

A gdzie podział się artykuł o planowanej podwyżce składek na Izby Lekarskie? Dlaczego został usunięty?

0