Kodeks Etyki Lekarskiej nie przystaje do rzeczywistości? NIL szykuje aktualizację

Zamiast małej książeczki będzie opasły tom z komentarzami

Dr Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL, zwrócił się do lekarzy z całej Polski, by zgłaszali, jakich ważnych kwestii Kodeks Etyki Lekarskiej nie porusza, bądź które zapisy wymagają uszczegółowienia lub komentarza.
Odpowiedzi zbiera Komisja Etyki Lekarskiej NRL, która ma przygotować projekt zmian redakcyjnych kodeksu oraz nowość – komentarz do kodeksu. Nowa, obszerniejsza wersja ma być przedstawiona i uchwalona podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarskiego w 2024 r.
– Formułując konkretne pytanie do KEL, wskażecie nam kierunek naszych prac, których celem jest stworzenie komentarza do KEL o wymiarze praktycznym. Ma on się stać realną pomocą w Waszej codziennej pracy – napisał do lekarzy dr Artur de Rosier.
W rozmowie z podyplomie.pl doktor wyjaśnił, że choć celem nie jest stworzenie kodeksu zupełnie od nowa, to nie wyklucza pojawienia się nowych artykułów.
Które artykuły wymagają poprawek w pierwszej kolejności? Które zapisy budzą najwięcej kontrowersji? Czy te dotyczące zakazu reklamy, czy może zakazu publicznego krytykowania kolegi po fachu, a może tajemnicy lekarskiej? Czy pojawią się zupełnie nowe kwestie, jak chociażby obecność lekarzy w mediach społecznościowych?
– O tym zdecydują sami lekarze. Na razie za wcześnie, by o tym przesądzać – mówi nam dr de Rosier. Szef komisji przypomina, że na wiele pytań istnieją już odpowiedzi i opracowania, które z pewnością zastaną wykorzystane w pracach komisji.
Spodziewa się, że wnioski co do kierunku zmian będzie można wyciągnąć pod koniec listopada, gdy spłyną sugestie lekarzy.
Przypomnijmy: zasady etyki lekarskiej przyjęte w KEL wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e. Do dziś wszyscy absolwenci akademii medycznych w Polsce składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Kodeks Etyki Lekarskiej w obecnej formie przyjęto w 1991 roku i nowelizowano dwa razy: w 1993 oraz w 2003 roku. Obowiązkiem każdego lekarza i lekarza dentysty jest stosowanie jego zasad. Ich naruszenie grozi postępowaniem z zakresu odpowiedzialności zawodowej.


id