Szpitale dostaną wsparcie pocovidowe, ale pieniędzy na świadczenia będzie mniej

Poważne zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia w 2023 roku

Placówki ochrony zdrowia będą mogły otrzymać wsparcie pocovidowe. Publiczne wydatki na ochronę zdrowia zostaną „zoptymalizowane” (czytaj: NFZ przejmie finansowanie ratownictwa i różnego rodzaju programów leczenia, przez co na świadczenia zdrowotne zostanie mniej pieniędzy) – takie zamiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty przedłożył minister zdrowia. Projekt ten Rada Ministrów przyjęła 8 listopada, teraz zmiany trafią pod obrady Sejmu.
Oto najważniejsze rozwiązania przyjęte przez rząd:
•    W 2023 r. możliwe będzie jednorazowe zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań dotyczących ochrony zdrowia.
•    W 2023 r. minister zdrowia będzie miał możliwość wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.
•    Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował:
- świadczenia wysokospecjalistyczne;
- leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”), a także leki dla kobiet w ciąży (tzw. „ciąża plus”);
- leki oraz wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej.
•    Środki na realizację finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów będą przekazywane marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie przez ministra zdrowia.
•    Finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będzie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki zmianie, w NFZ skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Wojewodowie będą nadal odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których – podobnie jak dotychczas – oddziały wojewódzkie NFZ będą przeprowadzały postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.  

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować