Lekarz na dyżurze 72 godziny. Po interwencji rzecznika szpital ukarany

Czy kara finansowa powstrzyma złe praktyki?

O skutecznej interwencji Rzecznika Praw Lekarza poinformowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Sprawa dotyczyła feralnego dyżuru, który miał miejsce na początku lipca 2022 roku w jednym z mazowieckich szpitali.
Z powodu braku lekarzy na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej jeden lekarz miał nieprzerwanie udzielać świadczeń medycznych przez 72 godziny w dniach 1-3 lipca 2022. Stało się tak po tym, jak lekarze złożyli wypowiedzenia i 30 czerwca 2022 ich umowy zostały rozwiązane.
Na wieść o obsadzeniu trzech dni przez jednego lekarza interweniował Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lerskiej w Warszawie, lek. dent. Monika Potocka. W piśmie do kierownictwa placówki rzeczniczka wezwała do zapewnienia oddziałowi właściwej liczby lekarzy. Zwróciła uwagę, że niezapewnienie właściwej obsady może skutkować po pierwsze - nieprzyjmowaniem nowych pacjentów, po wtóre - brakiem ciągłości leczenia pacjentów na oddziale.
W odpowiedzi szpital jedynie potwierdził, że w terminie od 1 do 2 lipca jeden lekarz będzie zabezpieczał oddział.
Rzeczniczka postanowiła zainteresować sprawą Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia. Wezwała do zlecenia Wojewodzie Mazowieckiemu postępowania wyjaśniającego i ustalenia osób odpowiedzialnych za organizację pracy w placówce.
Ministerstwo zleciło zweryfikowanie zgłoszonego problemu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. NFZ potwierdził nieprawidłowości i nałożył na szpital karę umowną oraz przedstawił zalecenie pokontrolne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów naczyniowych w zakresie określonym przepisami prawa.
Co ciekawe karę naliczono, choć finalnie zaplanowany czas pracy lekarza ostatecznie skrócono.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować