Posłowie Komisji Zdrowia odrzucili poprawkę o niekaraniu lekarzy

Projekt ustawy o jakości wbrew postulatom lekarzy

Posłowie Sejmowej Komisja Zdrowia 9 marca głosowali poprawki do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zgłoszone dzień wcześniej, podczas drugiego czytania. W jakim kształcie przyjęli projekt?
Przypomnijmy, że obecny projekt jest niezgodny w postulatami lekarzy, którzy domagają się wprowadzenia systemu no-fault.  Wówczas wypłaty rekompensat dla pacjentów za zdarzenia niepożądane byłyby realizowane bez orzekania o winie medyka.
Jednak zamiast zniesienia odpowiedzialności karnej wobec medyków, ministerialny projekt mówi o nadzwyczajnym złagodzeniu kary za te czyny. Oznacza to, że w stosunku do personelu medycznego trzeba będzie przeprowadzić całe postępowanie karne, skierować do sądu akt oskarżenia i oczekiwać na wydanie wyroku przez sąd karny, który będzie mógł (ale nie będzie musiał) nadzwyczajnie złagodzić karę.
Obrady Komisji
Między innymi z tego powodu, że zapisy te są całkowicie niezgodne z oczekiwaniami lekarzy, dzień wcześniej, 8 marca, podczas drugiego czytania w Sejmie, posłowie KO i Lewicy wnioskowali o odrzucenie projektu ustawy. Jednak 9 marca w komisji wniosek ten nie zyskał większości głosów. Jak się okazało – podobnie stało się z niemal wszystkimi poprawkami zgłoszonymi przez opozycję.
Szereg zmian proponowanych przez Koło Parlamentarne Polska 2050 uzasadniała podczas obrad komisji posłanka Joanna Mucha. W tym najważniejszą, zgodną z postulatami samorządu lekarskiego, dotyczącą zapisu, że personel medyczny udzielający świadczeń medycznych nie popełnia przestępstwa, chyba że czyn jest skutkiem rażącego niezachowania należytej ostrożności lub dopuszcza się go osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Poprawka jednak została odrzucona. Podobnie jak inne poprawki dotyczące np. nowych obowiązków podmiotów leczniczych, takich jak konieczność uzyskania autoryzacji jako warunek realizacji umowy z NFZ, czy obowiązek gromadzenia danych o zdarzeniach niepożądanych.
Stanowisko resortu zdrowia
Dzień wcześniej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekonywał w Sejmie, że nieprawdą jest, że ustawa zaostrza kary dla lekarzy.
Zarzucał opozycji wprowadzanie niepokoju wśród personelu medycznego i pacjentów. - To właśnie za zgłoszenie zdarzenia niepożądanego sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę. Praktycznie wszystkie organizacje pacjenckie popierają tę ustawę, która skierowana jest dla nich, aby czuli się bezpiecznie - tłumaczył odpowiadając na pytania posłów.
Podkreślał, że Ministerstwo Zdrowia nie chce zamykać żadnego szpitala, a chce, aby autoryzacja i akredytacja poprawiała jakość świadczenia usług.
Podczas debaty burzę wywołał nowy zapis, zgodnie z którym w 2023 Ministerstwo Zdrowia, z funduszu zapasowego NFZ, przekaże kwotę rządu 50 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Strona rządowa wyjaśniła, że chodzi o program wsparcia półkolonii dla dzieci. Ministerstwo Zdrowia zamierza sfinansować usługi fizjoterapii, dietetyków oraz psychologów dla 300 tys. dzieci, które wezmą udział w półkoloniach.
Podczas wieczornego głosowania posłowie odrzucili poprawki opozycji i przyjęli ustawę.

id