Lekarze zyskają więcej opcji leczenia tętniaków

Nowe świadczenie w koszyku NFZ

Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor) stanie się świadczeniem gwarantowanym – proponuje Ministerstwo Zdrowia w projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Jak wskazuje projektodawca, zmiany są zgodne z rekomendacją prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 111/2022 z 30 listopada 2022 r. Dzięki nim lekarze zyskają więcej opcji terapeutycznych w leczeniu tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Aktualnie w ramach świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z tętniakami mózgu dostępnych jest wiele zabiegów, które pozwalają wyłączyć tętniaka z układu krążenia i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia groźnych dla życia powikłań. Ale jak wskazał prezes AOTMiT, zastosowanie urządzenia do embolizacji typu flow disruptor (EFD, Endosaccular Flow Disruptor), poświęcone jest tętniakom o kształcie workowatym, małej średnicy, szerokiej szyi, zlokalizowanych w rozwidleniach tętnic mózgowych. Ich zaopatrzenie w inny sposób jest utrudnione.
Agencja wyliczyła, że przy 30 zabiegach rocznie (wartość wskazana przez ekspertów) koszt wyniesie 2,6 mln zł. Jednak w kolejnych latach liczba zabiegów będzie się zwiększała.
Jak uzasadnia resort, pęknięty tętniak u 40–50 proc. pacjentów jest przyczyną poważnych powikłań prowadzących do długotrwałego kalectwa oraz śmiertelności, dlatego tak ważne jest wprowadzenie dodatkowej procedury do wykazu świadczeń gwarantowanych.
Do projektu można zgłaszać uwagi w ciągu dwóch tygodni. Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

id