Jakie sprawy lekarze zgłaszali do Rzecznika Praw Lekarza?

Okręgowa izba uchwali regulamin dla tej funkcji

Po niecałym roku działalności dr n. med. Łukasz Szmygel Rzecznik Praw Lekarza przy OIL w Gdańsku, przypomniał, że lekarze mogą zwracać się do niego o pomoc. W swoim wpisie na stronie internetowej OIL zrelacjonował także, jakimi sprawami do tej pory się zajmował. Z czym najczęściej zgłaszali się lekarze?
Jak poinformował dr Szmygel, łącznie od lekarzy i lekarzy dentystów wpłynęło kilka indywidualnych spraw. Dotyczyły one: prośby o przyspieszenie obiegu dokumentów w Izbie; wątpliwości lekarza, co do wymaganych dokumentów przez Biuro Izby; przekazania dokumentu PWZ do organu rejestrowego; trudności ze zmianą miejsca odbywania specjalizacji; upublicznienia danych lekarza przez portal prowadzony przez organizację antyszczepionkową, a także możliwości obrony przed niesprawiedliwymi czy negatywnymi opiniami w internecie.
Dodatkową sprawą były trudności związane z procesem rekrutacji na specjalizacje i rezydentury dotyczącą młodych lekarzy. Problem rozwiązano we współpracy z Komisją Młodych Lekarzy. Do wyjaśnienia sprawy wystarczyła rozmowa i porozumienie z  pracownikami Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Przypomnijmy: podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Lekarza jest występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy. Natomiast w sprawach indywidualnych właściwe są biura praw lekarza lub rzecznicy praw lekarza w okręgowych izbach lekarskich.
Obecnie samorząd lekarski stoi na stanowisku, że kompetencje Rzecznika Praw Lekarza powinny zostać ustawowo wzmocnione.
W wywiadzie w „Medical Tribune” w listopadzie 2022 r. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wyjaśnił, że Naczelna Izba Lekarska pracuje nad tym, aby Rzecznik Praw Lekarza był organem izby i miał jasno określony zakres kompetencji, tak jak np. Rzecznik Praw Pacjenta. - Powinien wszczynać postępowania kontrolne, prosić o dokumenty, stawać się stroną w postępowaniu – czyli mieć kompetencje do wyjaśniania spraw i stawania w interesie zbiorowych i indywidualnych praw lekarzy – mówił prezes Jankowski.
Obecnie RPL NIL działa wyłącznie na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej i pełnomocnictwa udzielonego mu przez okręgową radę lekarską, co daje mu możliwość reprezentowania lekarzy przed organami administracji publicznej.
1 marca 2023 roku odbyło się spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski w  Naczelnej Izbie Lekarskiej. Dotyczyło między innymi umocowania prawnego RPL, szkoleń lekarzy, wprowadzania w podmiotach leczniczych równoważnego czasu pracy, czy kontrowersji wokół refundacji preparatu dla niemowląt i związanych z tym kar dla lekarzy.
Według Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, zadaniem działającego od maja ubiegłego roku tamtejszego Rzecznika Praw Lekarza ma być pomoc lekarzom i lekarzom dentystom w różnych sprawach indywidualnych związanych z wykonywaniem zawodu, kształceniem, ochroną dóbr osobistych i innych. Przygotowano Regulamin dla funkcji Rzecznika Praw Lekarza OIL w Gdańsku, który będzie w najbliższym czasie uchwalony.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować