Sztuczna inteligencja uwolni lekarzy od biurokratycznych obowiązków?

Porozumienie Zielonogórskie: lekarz jest od leczenia, nie od refundacji

Federacja Porozumienie Zielonogórskie weszła w skład powołanego przez Ministerstwo Zdrowia zespołu do spraw opracowania automatyzacji procesu refundacji. Jakie cele sobie stawia?
Jak podkreśla w komunikacie FPZ, kluczowe jest odbiurokratyzowanie pracy lekarza.
- Biurokracja zabiera nie tylko czas, ale przede wszystkim nakłada na lekarza dodatkową odpowiedzialność za coś, co w codziennej pracy w ogóle nie powinno lekarza dotyczyć. Jego zadaniem jest leczenie chorych i poświęcanie mu uwagi, a niekoniecznie zastanawianie się nad poziomem refundacji danego leku – mówi lek. Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, a zarazem członek ministerialnego zespołu.
Zespół ma zająć się pracami nad automatyzacją procedury refundacyjnej. Powołano go w konsekwencji licznych wyrazów sprzeciwu wobec kar nakładanych przez NFZ na lekarzy, którzy w sposób nieprawidłowy w stosunku do obowiązującego prawa określali poziom refundacji leków. Rozmowy o konieczności wprowadzenia zmian toczą się od maja 2022 roku. Federacja wraz z Naczelną Izbą Lekarską domagają się zmiany wadliwego systemu.
Co proponuje Federacja? Organizacja zakłada, że w pierwszym etapie zostanie stworzona macierz, która przypisze do leku refundowanego odpłatność zgodną z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10 oraz wiekiem i płcią pacjenta. Następnym krokiem będzie zebranie na podstawie zdarzeń medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej danych o rozpoznaniach pacjenta. W kolejnym etapie utworzony zostanie na platformie P1 mechanizm, za pomocą którego do e-recepty (w oparciu o dane pacjenta i wypisane leki) zostanie automatycznie dołączony  poziom refundacji. Dzięki temu rozwiązaniu farmaceuta również nie będzie zmuszony określać poziomu refundacji, bo będzie on automatycznie zastosowany.
Federacja Porozumienie Zielonogórskie planuje również, aby mechanizm na bieżąco udoskonalać. Należy też stworzyć narzędzie do automatycznej analizy zawartości EDM, która dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji będzie takie działanie wykonywać.
- Dzisiaj najlepsze, co możemy zaproponować to rozwiązania z zakresu cyfryzacji, które mogą realnie pomóc w pracy lekarza i odciążą go od nadmiernej biurokracji, a dzięki temu pozwolą mu zająć się tym, na czym zna się najlepiej, czyli na leczeniu pacjentów – dodaje wiceprezes Zieliński.
Digitalizacja ułatwi pracę lekarzom, a przy tym zapobiegnie nieprawidłowościom w określaniu poziomu refundacji. - Wydaje się, że powołany zespół i przygotowane propozycje posłużą znacznemu usprawnieniu w zarządzaniu ochroną zdrowia – ocenia organizacja.

id