Okobus wyruszył w Polskę, by wesprzeć lekarzy rodzinnych

Przychodnie mogą wytypować pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia

Okobus - taką nazwę otrzymał mobilny gabinet okulistyczny do diagnostyki dna oka osób chorych na cukrzycę, który ma przebadać 5 tys. pacjentów. Pilotażowy program zainaugurowany 13 marca, realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, we współpracy Ministerstwem Zdrowia oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która na ten projekt przeznaczyła ponad 5 mln złotych.
Szybsza diagnoza ratuje wzrok
W Polsce na cukrzycę chorują 3 mln osób, z tego jedna trzecia zagrożona jest retinopatią cukrzycową, która nie leczona może doprowadzić do uszkodzenia lub utraty wzroku. Pilotażowy projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma na celu przebadanie jak największej liczby pacjentów. Na podstawie wyników stworzona będzie aplikacja i algorytm sztucznej inteligencji, który na dalszych etapach projektu będzie wykorzystywany w ocenie zdjęć okulistycznych.
– W Cyfryzacja KPRM dbamy o to, aby nowe technologie były zorientowane na człowieka –mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM. – Skupiamy się na praktycznych obszarach zastosowania m.in. sztucznej inteligencji. Jednym z ważniejszych jest wykorzystywanie wiedzy z zakresu AI w medycynie, a projekt Okobus wpisuje się w ten obszar. Dlatego, w kolejnym etapie projektu ma powstać AI, która pozwoli na wychwycenie pacjentów wymagających pogłębionej diagnozy i leczenia.
Według Janusza Cieszyńskiego, program umożliwi wykrywanie zaburzenia wzroku u osób cierpiących na cukrzycę na najwcześniejszym etapie.
Lubelszczyzna na pierwszy ogień
Nowy model diagnostyki pozwoli dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. Pacjenci, wskazani przez lekarzy rodzinnych, będą wstępnie diagnozowani w wybranych miejscowościach w odpowiednio wyposażonym pojeździe. W Okobusie, dzięki zainstalowanej kamerze okulistycznej, będą wykonywane zdjęcia dna oka oraz badanie angio-OCT - badania konieczne i wystarczające, by zarejestrować nawet najwcześniejsze objawy cukrzycowego obrzęku plamki. Wyniki badań będą przesyłane zdalnie do oceny przez specjalistów z Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UML. Na tej podstawie wytypowani zostaną pacjenci potrzebujący leczenia, którzy trafią do dalszej diagnostyki w klinice.
– Cieszę się, że do projektu zostali zaproszeni specjaliści medycyny rodzinnej. Z uwagi na dużą populację, jaką się na co dzień opiekujemy, to my mamy najlepszą możliwość wychwycenia pacjentów wymagających pogłębionej diagnostyki – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Liczy on, że Okobus trafi także do innych województw, by wesprzeć specjalistów medycyny rodzinnej.
Innowacje w telemedycynie
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy będzie odpowiadał za przygotowanie pojazdu diagnostycznego i jego wyposażenie, także w środki mobilnej łączności i transmisji danych. Wytypuje również lokalizacje, w których przeprowadzane będą badania, pod kątem najlepszej łączności bezprzewodowej. Jego specjaliści opracują też model uczenia maszynowego i gotowe rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję dla potrzeb diagnostyki okulistycznej.
Instytut zawarł w grudniu dwie umowy dofinansowania z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wsparcie pozwoli na realizację innowacyjnych projektów z zakresu telemedycyny. Prace będą finansowane również ze środków Ministerstwa Zdrowia. W ramach projektów Instytut zaprojektuje, zbuduje i wdroży system teleinformatyczny dla platformy zdalnych konsultacji medycznych e-KONSYLIUM, weźmie też udział w opracowaniu modelu telemedycznego zwiększającego wykrywanie retinopatii cukrzycowej i innych schorzeń okulistycznych u diabetyków.
Platforma wirtualnych konsultacji
Platforma e-KONSYLIUM umożliwi zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów kardiologicznych i onkologicznych. Zapewni też gromadzenie, przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej. Szybka i niezawodna dostępność do lekarzy pozwoli wirtualnie i zdalnie przenieść pacjenta do specjalistycznego szpitala kardiologicznego lub onkologicznego i podjąć odpowiednią decyzję bez zbędnej zwłoki.
W pierwszym etapie, w projekcie weźmie udział co najmniej 48 szpitali specjalistycznych i 80 placówek POZ oraz 6000 pacjentów.
Rozkład jazdy okobusa
Inauguracja projektu odbyła się 13 marca w Wysokim. Wzięli w niej udział m.in. rektor prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Załuski, minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia Piotr Bromber, wójt gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska oraz lek. med. Tomasz Zieliński wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.
Szczegółowy harmonogram trasy okobusa w województwie lubelskim do sprawdzenia pod adresem:
Harmonogram - Okobus - Portal Gov.pl (www.gov.pl).


id