W Poznaniu rozpoczął się proces 19 medyków sceptycznych wobec szczepień

Antyszczepionkowcy przystąpili do obrony swoich guru

Kolejne wnioski składane przez pełnomocników lekarzy opóźniły rozpoczęcie procesu 19 medyków, którym grozi odpowiedzialność zawodowa za promowanie antyzdrowotnych postaw. Posiedzenie Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu miało rozpocząć się 17 marca o godz. 11.
Z uwagi na demonstracje organizowane przez działaczy ruchów sceptycznych wobec szczepień, siedziba Okręgowej Izby w Poznaniu tego dnia była nieczynna, a sama rozprawa odbywała się w innej lokalizacji.
Obrona medyków
Jak się dowiadujemy, pełnomocnicy medyków spowalniali przebieg procesu. Mecenas Arkadiusz Teleta, znany z obrony innych medyków, którzy stali się guru antyszczepionkowców, złożył i długo uzasadniał wniosek o umorzenie postępowania. Następnie do wniosku odnosili się inni pełnomocnicy.
Przypomnijmy, że o rozpatrzenie sprawy wystąpił do sądu lekarskiego w Poznaniu Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Przemysław Ciupka poinformował, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował wniosek o ukaranie łącznie 114 lekarzy, którzy między październikiem a grudniem 2020 r. „mogli publicznie rozpowszechniać informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i propagować postawy antyzdrowotne”.
Dowody wciąż krążą w internecie
Sprawa dotyczy podpisania przez medyków „Listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z dnia 5 października 2020 r.” oraz dwóch apeli „naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2”.
– Każde z tych pism jest dostępne publicznie w internecie. Obwinieni podpisali jedno, dwa lub wszystkie z wyżej wymienionych – wskazał Przemysław Ciupka.
W liście otwartym z 2020 r. m.in. podważono sens prowadzenia szczepień i obowiązku stosowania masek ochronnych.
Antyszczepionkowcy murem za swoimi guru
Przemysław Ciupka wyjaśnił, że – zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Lekarskiego – sprawą 114 lekarzy zajmą się trzy okręgowe sądy lekarskie: w Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu.
– Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, stosując się do postanowienia organu wyższej instancji, wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 17 marca br. Wniosek o ukaranie skierowany do Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dotyczy 19 obwinionych – poinformował rzecznik WIL.
Denialiści, zgodnie z zapowiedzią, że będą „wspierać dobrych lekarzy swoją obecnością pod sądem”, zorganizowali zgromadzenie. Obwinieni lekarze przynieśli do sądu lekarskiego białe tulipany, które mają symbolizować ich niewinność.

id