E-Konsylium – lekarze zyskają dostęp do konsultacji z najlepszymi specjalistami

Pacjent ma być leczony w tym samym standardzie bez względu na miejsce zamieszkania

Lekarz będzie mógł przekazać zdalnie wyniki pacjenta i skonsultować się z najlepszymi ekspertami. Czas tych ostatnich będzie maksymalnie efektywnie wykorzystany – to wszystko ma zapewnić system e-Konsylium.
Pilotaż e-Konsylium zainaugurowano w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Obejmie on konsultacje kardiologiczne oraz onkologiczne w zakresie nowotworu piersi.
W konferencji 8 maja uczestniczyli minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
E-Konsylium umożliwi e-konsultacje pomiędzy lekarzem POZ i specjalistą ze szpitala partnerskiego oraz konsultacje pomiędzy specjalistą ze szpitala partnerskiego i specjalistą z ośrodka wysokospecjalistycznego. W ramach projektu działać będą cztery sieci z dziedziny kardiologii i tyle samo z onkologii. Sieć obejmie 40 szpitali partnerskich - po 20 z każdej specjalizacji oraz 80 placówek POZ - po 40 z każdej specjalizacji.
Spotkania lekarzy różnych specjalności odbywać się będą na dedykowanej platformie. Służyć będą podjęciu najlepszych decyzji o sposobie leczenia pacjentów kardiologicznych i onkologicznych. Zapewni też m.in. przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej.
E-konsylium ma poprawić dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów.  - Nie tylko zapisane badania mogą być odtwarzane, ale również istnieje możliwość bieżącego badania pacjenta poprzez podłączenie odpowiednich urządzeń - poinformował minister Niedzielski.
Minister wyraził nadzieję, że za kilka czy kilkanaście miesięcy będzie można powiedzieć, że e-konsylium jest standardem. Każdy lekarz będzie miał możliwość konsultacje ze specjalistami z najwyższych ośrodków referencyjnych prowadzić, korzystać z oprogramowania i najbardziej aktualnej wiedzy.
- Każdy pacjent w naszym kraju ma być leczony w tym samym standardzie przez najlepszych specjalistów bez względu na miejsce zamieszkania – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

id