Przepisy o jakości – w jakiej wersji wrócą do parlamentu?

Rozwiązania dotyczące no-fault wypracują eksperci

Dwa gremia – jedno powołane przez ministra zdrowia, drugie z inicjatywy samorządu lekarskiego – debatują nad kształtem zapisów gwarantujących jakości w opiece zdrowotnej.
Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ustawa o jakości z pewnością wróci do parlamentu. Znowelizowana będzie też ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta w taki sposób, że znajdą się w niej zapisy o funduszu kompensacyjnym zdarzeń medycznych, który umożliwi szybką wypłatę odszkodowań.
Ponadto 9 maja minister poinformował o powołaniu nowego zespołu, który zajmie się najbardziej kontrowersyjną sprawą – opracowaniem rekomendacji wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie, tzw. no-fault. W jego składzie mają także znaleźć się przedstawiciele izb lekarskich. Prace będzie nadzorował odpowiedzialny za dialog społeczny wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
Zapowiedziane przez ministra działania to efekt odrzucenia w kwietniu ustawy o jakości. Już wtedy, bezpośrednio po przegranym głosowaniu w Sejmie, minister Niedzielski deklarował, że nie składa broni.
Naczelna Izba Lekarska postanowiła więc nie czekać na krok resortu i powołała Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, by w szerokim gronie zastanowić się nad tym, jaki kształt mają przybrać nowe przepisy.
Pierwsze posiedzenie w składzie ok. 50 osób odbyło 10 maja w siedzibie NIL.
Podczas dyskusji pojawiło się kilkadziesiąt propozycji, co pokazuje, że prace nie zakończą się szybko. Jak podkreślał Łukasz Jankowski, prezes NRL, dyskusja jest potrzebna, bo przepisy dotyczące prawdziwej jakości i prawdziwego bezpieczeństwa powinny powstać we współpracy decydentów ze środowiskami pacjentów i profesjonalistami medycznymi.
Prezes Jankowski odniósł się także do powołania podobnego gremium przy ministrze zdrowia. Zapewnił, że przedstawiciele Naczelnej Rada Lekarskiej będą uczestniczyli w obradach ministerialnego zespołu dotyczącego no-fault. – Choć nie było to z nami konsultowane i dowiedzieliśmy się o powstaniu tej grupy z mediów, to oczywiście będziemy współpracować. W skład zespołu ma wejść wiceprzewodniczący NRL i dwóch członków – mówił.
Resort zapowiedział wprowadzenie zmian w dwóch projektach: nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz nowej wersji ustawy o jakości (zakłada m.in. premiowanie podmiotów za jakość).
Obie ustawy będą procedowane w trybie projektu poselskiego, a nie rządowego, czyli drogą szybszą i łatwiejszą. To z kolei w lekarzach budzi obawy, czy będą one uwzględniały ich postulaty. W ich ocenie, Ministerstwo Zdrowia dąży do szybkiego zakończenia prac legislacyjnych i przyjęcia ustawy o jakości oraz innych regulacji z tego obszaru.

id