Raport „e-Zdrowie. Pacjent a placówka – różnice potrzeb, oczekiwań i możliwości” już dostępny

Kluczem do efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi jest uwzględnienie dwóch fundamentalnych perspektyw: pacjenta i samej placówki medycznej. Każda ze stron ma swoje indywidualne potrzeby, oczekiwania oraz możliwości. Dopiero zapoznawszy się z nimi, jesteśmy w stanie wyznaczyć złoty środek, który zadowoli kluczowych interesariuszy i usprawni procesy zarządzania.

Prezentujemy raport pt. „e-Zdrowie. Pacjent a placówka – różnice potrzeb, oczekiwań i możliwości” przygotowany przez firmę ConQuest Consulting na rzecz spółki Comarch Healthcare. Raport, którego definitywnie brakowało w polskiej branży medycznej. Materiał kompleksowo podsumowuje perspektywy pacjentów i reprezentantów placówek medycznych, zarówno lekarzy, jak i kierowników podmiotów. Badanie metodą ilościową przeprowadzono na grupach 750 pacjentów oraz 75 pracowników placówek. Wartość merytoryczną raportu zwiększają pogłębione wywiady z ekspertami sektora ochrony zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi statystykami i wnioskami dotyczącymi potrzeb pacjentów, innowacyjności placówek oraz nastrojów względem nowoczesnych rozwiązań.

• Ponad 73% respondentów pozytywnie oceniło poziom innowacyjności poradni specjalistycznych.

• Zaledwie 7,6% badanych miało możliwość nadzorowania parametrów zdrowia za pomocą aplikacji mobilnych, przy czym prawie 80% badanych deklaruje chęć większego dostępu do danych zdrowotnych za pomocą telefonu.


                                        zdjecie

• Jedna czwarta respondentów nie korzystała wcześniej z portalu pacjenta w odwiedzanej przez siebie placówce.

• Ponad 13,4% lekarzy nie posiada odpowiednich warunków do przeprowadzenia badania lub rozmowy

z pacjentem.

• Możliwość samodzielnego mierzenia podstawowych parametrów zdrowotnych usprawniłaby proces leczenia.

• Ponad 1 na 10 ankietowanych lekarzy ocenia poziom innowacyjności placówki, w której pracuje negatywnie, a aż 38,7% nie ma na ten temat zdania.

• Ponad 39% respondentów, którzy korzystają z systemu HIS, twierdzi, że oprogramowanie nie spełnia ich oczekiwań i nie przyspiesza pracy.                                    zdjecie

Więcej szczegółowych danych i wniosków, a także wypowiedzi ekspertów oraz case studies z udanych telemedycznych wdrożeń znajdziesz w pełnej wersji bezpłatnego raportu udostępnionego na stronie internetowej Comarch Healthcare. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem dostępnym pod poniższym linkiem


-----


Artykuł sponsorowany