Związkowcy zwierają szyki przed protestem lekarzy

Medycy zapełniają autokary, a dyrektorzy szpitali już myślą o obsadzie oddziałów

W Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy przygotowania do protestu w stolicy idą pełną parą. Związek mobilizuje swoich członków, by 30 września poświęcili czas na walkę o poprawę w ochronie zdrowia.
Autokary organizują nie tylko oddziały terenowe związku, ale także okręgowe izby lekarskie – można już zapisywać się na bezpłatny transport. Udział mogą wziąć nie tylko lekarze i lekarze dentyści, ale także studenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Początek protestu lekarzy #wochroniezdrowiapacjentow planowany jest w sobotę, 30.09.2023 r., o godz. 12. Powrót przewidziany jest w godzinach popołudniowych po proteście.
Lista postulatów
Lekarze i lekarki nie zgadzają się na bylejakość w zarządzaniu ochroną zdrowia. Domagają się, by stała się ona kluczowym punktem programów politycznych na te wybory.
Postulatem zerowym jest wycofanie się MZ ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisaniu recept, wprowadzonych przez poprzedniego ministra Adama Niedzielskiego. Oto lista żądań:
1. Jakość kształcenia − jej degradacja w ostatnich latach jest skrajnie niebezpieczna i niezgodna z prawem. Wypuszczanie na rynek nieprzygotowanych lekarzy stwarza zagrożenie dla pacjenta. Jest żerowaniem na ambicjach i marzeniach młodych ludzi. Nie ma zgody na szkoły zawodowe i uczelnie techniczne bez zaplecza dydaktycznego, infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego.
2. Jakość pracy − nie zgadzamy się na zakopanie nas biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego. Zdarza się, że rezydent ma pod sobą 300 pacjentów. To nie jest bezpieczne ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Żądamy wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta.
3. Jakość systemu − pracujemy w niedofinansowanym systemie, na który polskie państwo przeznacza jeden z najmniejszych odsetków PKB w Europie. W tak niedofinansowanym systemie nie jesteśmy w stanie właściwie i nowocześnie pomagać naszym pacjentom. Żądamy, by 8% PKB było przekazywane na ochronę zdrowia.
„Nieważne kto będzie zasiadał w parlamencie − my oczekujemy realnych zmian, a nie czczych obietnic. Oczekujemy szacunku, dialogu i zadbania o zdrowie polskiego pacjenta” – napisali organizatorzy: Porozumienie Rezydentów oraz OZZL.

id