Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego rozpoczęło nabór na specjalizacje

Osoby niezakwalifikowane mogą otrzymać dodatkową szansę

Od 1 do 30 września 2023 r. lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
W tym postępowaniu są dostępne 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji.
Piętnaście specjalizacji lekarskich z największą liczbą miejsc rezydenckich w tym postępowaniu:
•    medycyna rodzinna – 681
•    choroby wewnętrzne – 518
•    pediatria – 322
•    psychiatria – 306
•    chirurgia ogólna – 288
•    położnictwo i ginekologia – 272
•    anestezjologia i intensywna terapia – 270
•    ortopedia i traumatologia ruchu – 256
•    neurologia – 254
•    onkologia kliniczna – 200
•    radiologia i diagnostyka obrazowa – 201
•    kardiologia – 191
•    neonatologia- 163
•    medycyna ratunkowa – 154
•    patomorfologia – 103.
Lekarze składają wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru. Wniosek należy składać ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.
Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku dokonywane jest do 31 października br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.
CMKP przypomniało, że w obecnym postępowaniu kwalifikacyjnym 2023 r. możliwy jest dodatkowy, trzeci etap postępowania. Stanie się tak w przypadku gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca. W takiej sytuacji minister zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Biorą w nim udział lekarze niezakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy wskazali co najmniej jeden wariant wyboru obejmujący priorytetową dziedzinę medycyny w trybie rezydenckim i nie zostali zakwalifikowani na ten wariant w ramach pierwszego albo drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

id