Kiedy powstaną Wojska Medyczne?

Dyrektor WIM: służba w profesjonalnej armii to nieustanny proces doskonalenia

Generał broni Grzegorz Gielerak został zapytany podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przez PAP o prace nad powstaniem nowego rodzaju wojsk w siłach zbrojnych. Dyrektor WIM-PIB wyjaśnił, że Wojska Medyczne jako rodzaj wojsk zostały ujęte w projekcie ustawy poświęconej m.in. reformie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, którą w sierpniu przedstawił prezydent Andrzej Duda.
W myśl prezydenckiego projektu komponent Wojsk Medycznych podlegałby w czasie pokoju (przynajmniej na etapie tworzenia) MON, a w czasie wojny wyznaczonemu Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych.
- W projekcie jest napisane, że nowa struktura dowodzenia ma powstać w okresie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy – wskazał gen. Gielerak. - Zakładamy, że proces tworzenia struktury dowodzenia to 6 miesięcy, natomiast utworzenie kompletnej struktury zajmie około 18 miesięcy. Ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo krótki czas, ale zwracam uwagę, że operujemy na podstawie przygotowanego rok temu planu powstania Komponentu – zapewnił szef WIM.
Jak dodał, istotą i zaletą proponowanej reformy jest to, że obejmie ona wszystkie jednostki organizacyjne, zasoby i kompetencje wojskowej służby zdrowia, rozproszone dziś w różnych obszarach sił zbrojnych – w części w Dowództwie Generalnym, w części w Dowództwie Operacyjnym, Inspektoracie Wsparcia oraz w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia MON. Cały ten kapitał ma być zintegrowany, aby możliwe było sprawne dowodzenie i rozwinięcie nowych zdolności.
Jak dodał gen. Gielerak, sprawne dowodzenie i efektywne zarządzanie zasobami materiałowymi, sprzętowymi i kadrowymi, którymi w tej chwili dysponuje wojsko, wymaga ujednolicenia standardów organizacji działania i szkolenia oraz wdrożenia jednolitego systemu kierowania i dowodzenia.
- Z kolei reforma w obszarze zabezpieczenia operacyjnego wojsk – czystej medycyny pola walki – to rodzaj przewrotu kopernikańskiego. Z jednej strony korzystamy z doświadczeń wojny na Ukrainie, dotyczących organizacji zabezpieczenia medycznego pola walki. Z drugiej dążymy do tego, aby wszystkie zasoby kadrowe, sprzętowe, szkoleniowe, jakimi dysponuje dziś WSZ, zostały podporządkowane celom operacyjnym oddziałów i związków taktycznych w zakresie odpowiadającym ich specyficznym potrzebom w walce. W naszej koncepcji zasoby te ściśle ze sobą współpracują, wzajemnie się uzupełniają – tłumaczył dyrektor WIM.
Jak mówił, pierwszym krokiem przy tworzeniu koncepcji powstania Komponentu Wojsk Medycznych była analiza struktur jednostek służby zdrowia funkcjonujących dziś w wiodących krajach NATO – USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech.
Generał odniósł się również do roli medycyny wojskowej w kwalifikacji wojskowej potencjalnych rekrutów. Jak mówił, współczesna medycyna, jej możliwości związane z postępami w nauce i technologii, pozwala określić biologiczne możliwości i predyspozycje kandydata, dając szansę ich dopasowania do wymagań operacyjnych, potrzeb armii. \
Dyrektor WIM podkreślił, że zadaniem Komponentu Wojsk Medycznych jest również zmiana społecznego postrzegania kwalifikacji wojskowej. Jak mówił. "nowa, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymaga, aby każda organizacja która chce być atrakcyjnym pracodawcą, do tego stawiająca wysokie wymagania pracownikom, dysponowała czytelnym przekazem kierowanym do potencjalnych kandydatów, dotyczącym ścieżki kariery, związanych z tym oczekiwań psychofizycznych oraz fachowych kompetencji".
- Oznacza to, że każdy kandydat do służby powinien rozpoczynać ją w przekonaniu, że to, co jest jego osobistym, także czysto biologicznym kapitałem, zostanie przez armię nie tylko wykorzystane, ale dodatkowo wzmocnione poprzez indywidualnie dopasowany, oparty na solidnych fundamentach naukowych trening i szkolenie. Służba w profesjonalnej armii to nieustanny proces doskonalenia, kondycjonowania – łączenia indywidualnych aspiracji oraz zdefiniowanych potrzeb operacyjnych sił zbrojnych, które są kluczowym działaniem wyznaczającym kierunek polityki zarządzania zasobem kadrowym armii - podkreślił gen. Gielerak.
Jak mówił, "na podstawie wiedzy medycznej, posiadanych doświadczeń, narzędzi i praktycznych możliwości szkoleniowych i treningowych, którymi dysponuje dziś wojskowa służba zdrowia, chcemy pomóc odkryć i rozwinąć te cechy fizyczne i psychiczne, które są szczególnie przydatne z punktu widzenia zadań sił zbrojnych. Wskazać drogę rozwoju i wspierać w działaniu każdego, kto ma niezłomną siłę woli wypełnić swój konstytucyjny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa państwu" – wskazał gen. Gielerak.

id, PAP