Jakie zalecane szczepienia ochronne proponuje resort

Lista obejmuje 26 pozycji

Szczepienie przeciw: COVID-19, japońskiemu zapaleniu mózgu, półpaścowi oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) – to nowe pozycje w wykazie zalecanych szczepień ochronnych.  
Znalazły się one w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień.
W sumie lista wyszczególnia 26 szczepień zalecanych i obejmuje wszystkie rodzaje szczepionek dopuszczonych obecnie do obrotu w Polsce. Określa też wzór i zasady wydawania Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Ministerstwo planuje, by przepisy weszły w życie już 1 października.

Lista obejmuje szczepienia zalecane przeciwko:
błonicy;
2cholerze;
COVID-19;
durowi brzusznemu;
gruźlicy;
grypie;
inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu B;
inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis;
inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae;
japońskiemu zapaleniu mózgu;
kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM);
krztuścowi;
ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV);
nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);
odrze;
ospie wietrznej;
półpaścowi;
ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis);
różyczce;
tężcowi;
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;
wściekliźnie;
zakażeniom wywołanym przez rotawirusy;
zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV);
żółtej gorączce.

Międzynarodowa Książeczka Szczepień
Załącznik nr 2 do rozporządzenia zawiera wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień.
Jak wyjaśnia MZ, wpis o wykonanym szczepieniu w Międzynarodowej Książeczce Szczepień powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osobę wykonującą szczepienie. Świadectwo musi także mieć oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który udzielił świadczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania,
Wpisy w tej książeczce najczęściej służą dokumentowaniu szczepienia przeciw żółtej gorączce. Świadectwo tego szczepienia jest wymagane bowiem przy wjeździe do niektórych państw strefy tropikalnej.
„Międzynarodową Książeczkę Szczepień wydaje podmiot wykonujący szczepienie, na wniosek osoby szczepionej. Książeczka ta pozwala na udokumentowanie wykonania dowolnego szczepienia, jeżeli dane państwo członkowskie WHO wymaga świadectwa szczepienia przeciw danej chorobie zakaźnej przy wjeździe na swoje terytorium i równocześnie uznaje udokumentowanie szczepienia poprzez jego wpis w Międzynarodowej Książeczce Szczepień” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

id