Dla absolwentów brakuje miejsc. Resort będzie zmuszony zlikwidować staż podyplomowy?

Liczba absolwentów rośnie, a liczba miejsc w placówkach kurczy się

Młodzi lekarze, którzy w październiku rozpoczynają staż podyplomowy, mają problem ze znalezieniem miejsc. – Z roku na rok problem jest coraz większy. Doprowadzi to do tego, że resort w końcu spełni zapowiedzi i zlikwiduje staż podyplomowy – ocenia w rozmowie z podyplomie.pl lek. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej.
Absolwenci kierunków medycznych, by uzyskać prawo wykonywania zawodu, muszą odbyć 13-miesięczne staże po studiach (12-miesięczne w przypadku lekarzy dentystów).
Jak donosi RMF, problem miejsc stażowych ujawnił się szczególnie wśród młodych medyków z Krakowa.
Jak sprawdził RMF, w obrębie działania Krakowskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w tym roku na 440 dostępnych miejsc stażowych wpłynęło ponad 550 podań.
Według lekarzy, perturbacje wywołała zmiana przepisów, która weszła w życie w tym roku. Lecznica, która prowadzi staż, musi mieć na przykład oddział chirurgii ogólnej. Z tego powodu możliwość prowadzenia stażu utracił m.in. duży krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla.
Powodem trudności jest także rosnąca liczba młodych medyków dzięki nowo powstałym uczelniom medycznym – od października kierunek lekarski będzie prowadzić 39 uczelni w całej Polsce, podczas gdy sześć lat temu było ich 16. Studia na kierunkach lekarskich rozpocznie o ponad dwa i pół tysiąca osób więcej niż sześć lat temu.
W praktyce oznacza to, że znaczna część młodych lekarzy zmuszona jest szukać miejsc w mniejszych szpitalach powiatowych. Wielu lekarzy ceni sobie taką możliwość, ze względu na dużą ilość różnorodnej pracy.
Niektórym jednak wyjazd do oddalonych zakątków kraju znacznie komplikuje plany. Jak podaje RMF, kilkadziesiąt osób nie znalazło miejsca. Ci, którzy trafili do odległych szpitali powiatowych, czasami odmawiali odbycia stażu.
– Problem z miejscami stażowymi od zawsze dotyczył dużych ośrodków. W rezultacie część Warszawy odbywała staże np. w Łodzi, a absolwenci z Krakowa – w Zakopanem. Teraz kłopoty zaczynają mieć także pozostałe ośrodki – wyjaśnia lek. Jakub Kosikowski.
Wszystko wskazuje na to, że młodzi absolwenci będą musieli liczyć się z coraz większymi utrudnieniami ze znalezieniem miejsca na odbycie stażu zawodowego i w konsekwencji ze zdobyciem zawodu.
Kosikowski przewiduje, że narastające problemy przyspieszą decyzję o likwidacji staży podyplomowych. Takie zapowiedzi resortu pojawiały się już kilka razy.

id