Eksperci znajdą sposób na skrócenie kolejek?

Ambitne zadanie postawiła członkom gremium szefowa resortu

Jak długie są kolejki do lekarzy? Jak je rozładować? – analizą tego zagadnienia zajmie się specjalnie powołany przez minister zdrowia Katarzynę Sójkę zespół ekspertów. Jego przewodniczącym został Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zespół do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej nie tylko zbada kolejki, ale także przedstawi propozycje poprawy dostępu do usług medycznych. Wszystko to w ekspresowym tempie maksymalnie do 16 października tego roku.
W skład gremium weszły tęgie głowy z resortu zdrowia i NFZ.
Oprócz przewodniczącego Filipa Nowaka, jego zastępca Daniel Rutkowski, wiceprezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a ponadto:
1.    Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
2.    Sylwia Lis – radca w Biurze Ministra w Ministerstwie Zdrowia,
3.    Małgorzata Zadorożna – dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
4.    Paweł Masiarz – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
5.    Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
6.    Dariusz Dziełak – dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
7.    Filip Urbański – zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego.
Kolejki od lat są poważnym problemem w ochronie zdrowia. Potwierdzają to nie tylko skargi pacjentów, ale m.in. dane z monitoringu NFZ, czy raporty takich organizacji jak Fundacja Watch Health Care. Według tej ostatniej średnio na świadczenie medyczne czeka się 3,6 miesiąca.
Rekordowe kolejki notuje się do leczenia neurochirurgicznego − ok. 10,4 mies. Długo czeka się do świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu − 10,2 mies., stomatologii − 8,4 mies. i chirurgii plastycznej − 8,4 mies.
W ostatnich dniach politycy opozycji wskazywali także na skandalicznie odległe kilkuletnie terminy do uzyskania pomocy z zakresu psychiatrii dziecięcej. Temat kolejek jest bowiem sztandarowym problemem ochrony zdrowia podnoszonym przez polityków w czasie każdej kampanii wyborczej.

id