Mobbing, frustracja, agresja. Szpital to nie jest dobre miejsce pracy

Diagnoza warunków pracy lekarzy w szpitalach w 2023 r.

Lekarze zatrudnieni w szpitalach są poddawani mobbingowi i nadmiernie obciążeni pracą – ujawniła „Diagnoza Szpitalna 2023", zaprezentowana przez Naczelną Radę Lekarską podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Szpitalnictwa i Praw Lekarza.
Jej głównym autorem jest lek. Marcin Karolewski, wiceprezes ORL WIL, przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa NRL, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia NIL (COBIK).
W badaniu wzięło udział 480 lekarzy pracujących w szpitalach.
Jakie wnioski płyną z ankiety? Oto najważniejsze wyniki:
•    tylko około 19 proc. swojego czasu lekarz spędza na pracy bezpośrednio z pacjentem, natomiast ok. 20 proc. wypełniając różnego rodzaju dokumentację;
•    67 proc. lekarz pracuje nie tylko na swoim oddziale, ale także w innych miejscach pracy, w większości przypadków w AOS. Główną motywacją do podejmowania dodatkowego zatrudnienia są finanse;
•    aż 72 proc. badanych rozważa odejście z pracy w szpitalu, a najwyższy odsetek odnotowano wśród lekarzy w trakcie specjalizacji – ponad 80 proc. Aż 80 proc. tych medyków rozważa przejście do sektora prywatnego
•    77,5 proc. jest niezadowolonych z warunków pracy, główne powody to: przemęczenie, nadmiar pracy administracyjnej, finanse, braki kadrowe, zbyt duże obciążenie dyżurami, roszczenia ze strony pacjentów, zła atmosfera pracy.
•    Jak wykazała ankieta, aż 95 proc. respondentów było świadkami agresywnych zachowań ze strony pacjentów albo ich bliskich, a ponad 80 proc. doświadczyło ich bezpośrednio.
•    Niepokoją wyniki wskazujące, że lekarze doświadczają niewłaściwych zachowań ze strony przełożonych. Aż 80 proc. lekarzy twierdzi, że spotkało się z mobbingiem i prześladowaniem. Ponad połowa uważa, że doświadczyła takich zachowań osobiście.
Według Łukasza Jankowskiego, prezesa NRL, ankieta wykazała, że warunki pracy lekarzy w szpitalach są dalekie od takich, jakich należy oczekiwać. Jasno pokazała, jak wiele jest jeszcze do poprawienia.

id