O co lekarze zapytają polityków?

Debata o zdrowiu w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Jeśli któryś z lekarzy nie miał czasu śledzić programów wyborczych, to o tym, co poszczególne partie mają do powiedzenia w sprawach ochrony zdrowia, może przekonać się oglądając debatę w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Do udziału w niej swoich przedstawicieli wyznaczyły największe ogólnopolskie Komitety Wyborcze.
Tymczasem samorząd lekarski w mediach społecznościowych zapytał lekarzy, jakie problemy powinny zostać poruszone. Wśród pytań, które powinny paść, lekarze wskazali m.in.:
- Dlaczego na lekarza scedowania jest decyzja o refundacji leków?
- Dlaczego wskazania refundacyjne nie są spójne i kompatybilne z ICD10?
- Dlaczego zaopatrzenie medyczne jest na głowie lekarza, a nie urzędnika w oparciu o dokumentację?
- Jeśli refundacja jest prawem pacjenta, to dlaczego zależy od tego kto pisze receptę? Prywatne lekarz może wpisać refundację, ale już nie może „S”.
- Dlaczego nie można się doprosić konkretnych interpretacji NFZ co do preparatów i ich refundacji w spornych czy niejasnych kwestiach?
- Jaki jest pomysł każdego ugrupowania na zwiększenie prestiżu i zainteresowania innymi kierunkami medycznymi takimi jak pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, itp.?
- Czy aktualna weryfikacja poziomu wiedzy lekarzy po przez Lekarski Egzamin Końcowy jest wystarczająca? Aktualnie 70% pytań jest z jawnej puli pytań i wobec braku kontroli nad jakością nauczania w nowych szkołach medycznych może powstać problem z jakością przygotowania kandydatów do zawodu lekarza.
- Kiedy pojawią się normy zatrudnienia, czyli ilu pacjentów maksymalnie może przypadać na jednego lekarza? Obecnie są sytuacje, gdy lekarze prowadzą po 20 pacjentów, a w trakcie dyżuru mają pod opieką kilka oddziałów?
- Czy zostanie uregulowany czas pracy lekarzy na kontraktach?
Co na ten temat powiedzą politycy będzie można się przekonać już w środę, 27 września o godz. 11. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej NIL oraz w mediach społecznościowych.

id