Czy wolno chronić noworodka oddzialając go od zakażonej matki?

Rzecznik Praw Pacjenta o obostrzeniach na oddziałach noworodkowych

Czy w czasie sezonu infekcyjnego szpital może oddzielić matkę zakażoną SARS-CoV-2 od noworodka?
Według Rzecznika Praw Pacjenta - nie, co uzasadnił w najnowszym komunikacie.

Niepokojące praktyki w szpitalach
Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, niektóre szpitale odgórnie i przymusowo rozdzielają od nowo narodzonych dzieci matki, u których stwierdzono zakażenie ww. wirusem lub istniało podejrzenie takiego zakażania.
Bartłomiej Chmielowiec dodaje, że wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i standardowe procedury wykonywane są u dziecka po wcześniejszym przekazaniu informacji i uzyskaniu zgody w obecności matki, w sali „matka z dzieckiem”. Taki standard organizacyjny opieki okołoporodowej, został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
- Należy także zauważyć, że zgodnie z zaleceniami dotyczącymi postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem o zakażenie COVID-19, opracowanymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, oddzielenie dziecka od zakażonej matki ma zarówno korzyści (możliwość uniknięcia zakażenia przez dziecko), jak i zagrożenia (może utrudnić nawiązanie ważnych dla dalszego rozwoju wzajemnych relacji pomiędzy matką a dzieckiem) – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec.
Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że decyzja o ewentualnej separacji matki od dziecka powinna być podjęta wyłącznie po uzyskaniu zgody matki, po wcześniejszym przekazaniu jej informacji dotyczących korzyści i zagrożeń. Istotne jest zrozumienie, że matka dziecka jest nie tylko pacjentką szpitala, ale także przedstawicielem ustawowym dziecka, który ma prawo wyrażania zgody na działania medyczne podejmowane wobec jej dziecka.
Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta odgórna, przymusowa separacja matek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od ich nowo narodzonych dzieci, bez uwzględnienia decyzji matki, narusza zbiorowe prawa pacjentów.

Rozstrzygnięcie sądu
Rzecznik przypomniał także rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd wskazał, że: bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, trwający dwie godziny po porodzie. Pierwszy kontakt dziecka z mama po porodzie, czyli kontakt skóra do skóry, jest czymś niezwykle ważnym dla dziecka i matki, niosąc za sobą wiele zalet. Uznaje się powszechnie, że zmniejsza on poziom stresu u noworodka, zwiększa jego odporność, chroni przed wychłodzeniem. Kobiecie natomiast ułatwia poród łożyska, a także pozytywnie wpływa na laktację. Dlatego też realizacje powyższych standardów należy wpisać w realizacje prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
Sąd tym samym zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika i uznał za niezasadne i naruszające zbiorowe prawo pacjentów oddzielanie noworodków od matek na podstawie odgórnej decyzji, bez względu na wolę matki.

id, Źródło: gov.pl